Karapapaklar -Terekemeler

Atilla’nın ölümünden sonra (453) Bizans saldırıları sonucu Hunlar sahneden çekildi.

Bu yıllarda kuzeyden Kafkasları aşarak Kür Irmağı boylarına Oğuz Türklerinden olan iki yeni boy geldi. “Borçalı” ve “Kazaklı” olarak anılan bu boylar, bugün Terekeme olarak bilinen Türklerin atalarıdır.

Terekeme terimi Arapça “Türkmen” kelimesinin çoğulu “Terakime” kelimesinden gelmektedir.

At sürüleri (yılkı) ve koyun besiciliği yapan bu boylar siyah astragan kalpak giydiklerinden komşuları tarafından “Karapapaklar” diye anılırlardı.

Astragan Buhara’da, aynı zamanda ülkemizde de yetiştirilen bir kuzu türü olan Karakul kuzusunun kıvırcık ve parlak postuna denir. Bu siyah astragan kalpaklı Karapapaklar, Kür boylarındaki egemenliklerini daha kalıcı kılmak amacıyla Tiflis, Nahcivan, Karabağ, Loru, Ahırkelek, Gence ve Şirvan dolaylarına yerleştiler. Kadını ve erkeğiyle iyi birer savaşçı olan Karapapaklar binlerce yıl aynı bölgeyi ellerinde tutmayı başardılar. Hunların doğu kanadının bekçileri olan Karapapaklar Kafkasların en eski kavimlerinden biri olarak tarihe geçmiştir.

Karapapak Türkleri çoğunlukla Gürcistan Borçalı’da yaşamaktalar. Bununla birlikte Azerbaycan’ın Gence ve Gence’den sonraki tüm bölgeleri Karapapak’tır.

Gürcistan ve Azerbaycan’ın yanı sıra Karapapakların en yoğun yaşadığı yer, başta Kars olmak üzere Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesidir. Kars, Iğdır ve Ardahan’da nüfusun çok önemli bir kısmı Karapapak’tır. Bu bölgelerde daha çok Terekeme adı kullanılır.

Çıldır ilçesinin tamamı Terekeme’dir. Arpaçay, Susuz, Sarıkamış gibi ilçelerin de çoğu Terekeme’dir. Terekemeler Erzurum, Erzincan, Sivas, Amasya, Van, Ağrı gibi şehirlerimizde de oldukça fazladır. Sivas’ın Kangal ilçesinde yoğun bir Karapapak nüfusu vardır. Ayrıca buralardan İstanbul, Ankara, İzmir, Adapazarı, Bursa gibi şehirlere göç eden çok sayıda Karapapak Türkü vardır.

Bugün de Kafkas Karapapakları arasında yaygın olarak konuşulan bir efsane vardır: “Tanrı dünyayı dengede tutsun diye Kaf Dağı’nı yarattı. Daha sonra Karapapakları bu dağa bekçi kıldı.” Bu mitolojik yargı uzun bir geçmişin anılarını içerir.

Gümrü’nün kuzeydoğusundan çıkarak Kür’e karışan Borçalı Çayı ile Pembek Dağı’ndan çıkarak Aras’a karışan Kazak Çayı isimlerini Karapapaklardan almıştır.

 

Total
0
Shares
Comments 4
  1. Bizlerde Kars Selim Benliahmet den gelip Malatyanın Hekimhan İlçesi Boğazgören köyüne yerleşmiş olan Karapapak Türklerindeniz..

  2. Ben Karslı Terekeme-Karapapak Türküyüm ve bununla her daim gurur duymaktayım.Şunu unutmayın ki Turana(Türk Birliğine) giden yol Karapapak illerinden geçer.TENGRİ BİZ MENEN.

  3. SALAMLAR MEN AZERBAYCAN TURKUYEM BUNA BAXDIM KARAPAPAKLAR BEN AZERBAYCANIN QAZAX ILINDENIM YANI BORCALIYA YAKIN OLAN BIR YER GURCISTANLA OLAN SINIRDA YERLESIR HEMEN YER O ZAMAN BENDE KARAPAPAK SAYILIYORMUYUM

  4. Öncelikle esenlikler. Ben baba tarafından Erzincalıyım. Baba tarafımın tamamının konuşması Ardahan’da yaşayan Karapapaklara çok benziyor, Türk olduğumuza eminim ama boyumuz hakkında tam bir düşünceye varamıyorum. Aydınlatırsanız sevinirim. TengriBizMenen!

Bir yanıt yazın
Önceki
As ve Alan Türkleri

As ve Alan Türkleri

Asya Kıtası’nın batıya bir dil gibi uzanan Anadolu Yarımadası’nın Ege

Sonraki
Urum Türkleri ( Hırıstiyan Türkler )

Urum Türkleri ( Hırıstiyan Türkler )

Urumlar, Türkiye’de çok az tanınan Türk gruplarından biridir

İlginizi çekebilir