Urum Türkleri ( Hırıstiyan Türkler )

Urumlar, Türkiye’de çok az tanınan Türk gruplarından biridir.Günümüzde Ukrayna’nın Donetsk bölgesi başta olmak üzere Kazakistan’ın Kentav şehrinde ve Gürcistan’da yaşamaktadırlar.

Urumların kökeni hakkında çok farklı görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlerden biri de “Karadeniz’in kuzeyi sürekli olarak Türklerin meskun olduğu bir coğrafyadır. Bu bölgeye İskitler, Hunlar, Sabirler, Hazarlar, Kumanlar, Kıpçaklar, Peçenekler, Tatarlar birbiri peşi sıra yerleşmişler ve birbirleriyle karışmışlardır. Urumlar da Kırım’da yerleşen ve Hıristiyanlığı kabul eden Türk asıllı bir gruptur.” şeklindedir.

Urumların kökeni hakkında iddia ettiğimiz her iki yaklaşım da Urumları, Oğuzlara dayandırmaktadır.Toplam nüfusları yüz binin üzerindedir.

Urumlar, Ruslar tarafından Greko-Tatar olarak adlandırılmıştır. Bu adlandırmadan dolayı Türk dili lehçe grupları arasında Kıpçak grubuna dahil olduğu düşüncesi hakimdir. Ancak Türk Dili sınıflandırmalarında Urum Türkçesine bugüne kadar yer verilmemiştir.

Bu çalışmada Urum Türkçesinin ses özellikleri incelenmiştir. Dil sınıflandırmalarında, dillerin ses özellikleri sınıflandırmanın dayandığı temel noktalardandır. Urum Türkçesinin ses özellikleri incelendiğinde Oğuz grubu Türk lehçeleri ile alakası görülmüştür.

Çalışmanın neticesinde Urum Türkçesinin Türk Dili sınıflandırmasındaki yeri tespit edilmiştir.
Bu çalışmada, Urum Türkçesinin Güney batı (Oğuz) grubuna dahil Türkçelerden biri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yrd. Doç. Dr. Osman UYANIK
Türkiyat Araştırmaları Dergisi

 

Total
0
Shares
Comments 2
  1. Erdoğan bey esenlikler dileriz,
    mevcut ezgileri bize ulaştırırsanız memnuniyetle bizde yayınlarız.

    Saygılarımızla

  2. Bu siteye, ilgili Türk boylarının müziklerinden örnekler de eklense çok güzel olurdu. Mesela Urum Türküleri. Eğer istenir ise bende, Karay, Kırımçak, Urum, Saha, Altay, Tuva, Hakas, Buryat, Şor, Kaşgay, Halaç türküleri mevcuttur. Seve seve paylaşabilirim.

Bir yanıt yazın
Önceki
Karapapaklar -Terekemeler

Karapapaklar -Terekemeler

Atilla’nın ölümünden sonra (453) Bizans saldırıları sonucu Hunlar sahneden

Sonraki
Frigyalılar

Frigyalılar

Frigya Frikyanın en eski oturanları Etilerle beraber gelmiş olan Türk

İlginizi çekebilir