Türk Irkı – Kökeni

Türklerin kökeni konusunda değişik görüşler ileri sürülmüştür. Gerek Çin yıllıklarında, gerekse Batı kaynaklarında Türkler genellikle “Moğol” tipinde betimlenmişlerdir. Çünkü Türkler uzun yıllar boyunca Moğollar ile etkileşim halinde bulunmuş ve büyük Moğol kitleleri Türklerin egemenliğine girmiştir. Ancak son yarım yüzyıl içerisinde yapılan antropolojik araştırmalar, Türkler ile Moğollar arasında bir miktar karışmayı kabul etmekle birlikte, Türklerin asıl olarak “beyaz ırka” mensup olduklarını ortaya koymuştur.

Türkler, yeryüzünde mevcut üç büyük ırk grubundan (Europid, Mongolid ve Negrid) “Europoid” adı verilen grubun “Turanid” kolundandırlar. “Brakisefal” kafatası yapısına sahip olan Türkler, her ne kadar “Dolikosefal Mongoloid” ırkındanmış gibi gösterilseler de, Türkleri diğer bütün ırklardan ayıran belirgin özellikler bulunmaktadır.

Türk soyunun (tipinin) baskın özellikleri; “beyaz renk, düz burun, yuvarlak yüz yapısı, hafif dalgalı saç, orta gürlükte sakal ve bıyıktır. Ayrıca “orta boy, boya nispeten kısa kol ve bacaklar, orta büyüklükte burun, ufak çene, parlak ve koyu renkli göz, çok hafifçe çıkık elmacık kemikleri…” gibi özellikler de sıralanabilir. Elbette bu özellikler birer genellemedir ve Türk soylu herkesin bu özelliklere sahip olması gerekmemektedir. Fakat iklim ve coğrafya etkisi de düşünüldüğünde, bugün bile bu genellemeler, çoğu kez doğrulanmaktadır. Her ne kadar farklı coğrafyalarda yaşayıp, farklı tipler oluştursalar da, dünya üzerindeki Türklerin çoğu bu genellemelerin çoğuna uymaktadırlar.

Yunan, Çin, İslam ve Hıristiyan kaynakları, Türkler arasında sarı ve Mongoloid ırktan, Aryani ve Hindi tiplerine kadar değişen sima farklılıklarının olduğunu belirlemişlerdir. Nitekim eski Çin kaynakları Kırgızları, kumral saçlı, mavi gözlü ve uzun boylu olarak tanımlarken; İslam ve Bizans kaynakları Kıpçakları sarışın, beyaz tenli ve uzun boylu olarak tanımlamıştır. Bu da, Türkler arasında da farklı yüz ve beden yapılarına ait boyların olduğunu göstermektedir.

Türk soyu, tarihin erken çağlarında Orta Asya’da ortaya çıkarak, doğuda Kadırgan dağlarından, batıda Orta Tuna havzasına; güneyde Hindistan, İran ve Mısır’dan, kuzeyde Lena Irmağı’nın mansabına ve Volga ırmağı’na katılan Kama Irmağı havzasına kadar uzanan geniş bölgeye yayılmıştır. Bugün bu bölgenin asli ve hakim unsurudur.

Türklüğün Türk Ata ile başladığını, bu ulu zatın Tanrı’nın elçilerinden olabileceğini, Türk adının bu Türk Ata’nın adından kaynaklandığını, bu kutsal atanın getirdiği Tanrı buyruğu ile Türklüğü yaymış olabileceğini ve bu buyruğun büyük olasılıkla Türk töresi olduğunu savunan bir görüş de vardır. Ulu Önder Atatürk de TBMM’de yaptığı bir konuşmada, bütün dünya Türk adını benimsemiş yüz milyondan fazla kişinin yaşadığını belirtip, bu adın Hz. Nuh’un Türk adındaki oğlundan gelmiş olabileceğine dikkat çekmektedir. Tevrat kaynaklı bir rivayete göre, Türkler ve Türk adı, Hz. Nuh’un üç oğlundan biri olan Yafes’in oğlu Türk’ten gelmektedir. İran kaynaklarından Avesta’daki bir rivayete göre de Türk adı, dünyayı oğulları arasında paylaştıran Feridun’un Türk ve Çin ülkelerini bağışladığı oğlu “Tur” veya “Turac”ın adından gelmektedir.

Divan-ü Lügati’t Türk’te Kaşgarlı Mahmud, “Tanrı‘ nın devlet güneşini Türk burçlarında doğurduğunu ve onların milkleri üzerinde göklerin bütün teğrelerini döndürmüş olduğunu gördüm. Tanrı onlara Türk adını verdi ve onları yeryüzüne ilbay kıldı. Zamanımızın hakanlarını onlardan çıkardı; dünya milletlerinin idare yularını onların ellerine verdi; onları herkese üstün eyledi; kendilerini hak üzere kuvvetlendirdi. Onlarla birlikte çatışanı, onlardan yana olanı aziz kıldı ve Türkler yüzünden onları her dilediklerine eriştirdi; bu kimseleri kötülüklerin ayak takımının şerrinden korudu…” demektedir.

Total
0
Shares
Comments 9
  1. Manav dediğin hafif koca kafalı,koca gözlü,kulakları büyük insnlardır.Genellikle yakışıklı ve güzel insanlar mevcuttur.Bunun dışında beyaz tenli renkli gözlüdür.Mesela anneannem sibirya kurdu gibidir.Elmacık kemikleri belli değildir.Has Manavım ben mesela.Söylediğin özelliklerde bir tane bile Manav yok.Söylediğiniz özellikler bildiğin orta asya Türkü 😀

  2. Vala tarifinize hayran kaldim cok net. su katilmamis türküm demenizi cok begendim.:-)

  3. Turanid Europid’in alt kolu değildir. Tam tersi Mongoloid ve Europid Turanid’in alt kollarıdır.

    Amerikan yerlileri ve Sibirya yerlileri Türk tipi için referanstır.

  4. Ben gercek su katilmamis turkum ve bundan gurur duyuyorm.manav irkim. En belirgin ozelliklerinden bahsedeyim.yuvarlak beyaz yuzlu hafif cekik gozlu.goz kapaklari dusuk.goz altinda hafif sislik.elmacik kemikleri belirgin.kucuk ceneli.yuvarlak kafatasi.kopek disleri sivri.duz burun.orta boy ve az tuglu kumral.kisa parmakli

  5. Öncelikle, asya kökenli diller de kendi arasında değişiklik gösterir, lütfen unutmayınız ki macarca ve fince de türkçe ile aynı dil aile gurubundandır, aynı zamanda hintçenin de hint avrupa dil kökeni arasında olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor.

  6. türkler mongoloid değilse türkçe neden korece ve japoncaya benziyorda almanca ve ingilzceye benzemiyor?

  7. hazar denizinden sibiryaya çıktıkça veya çin denizine gittikçe insanların gözlerinde çekiklik farklaşır.sibiryadaki bir türk ile türkmenistandaki bir türkmen rahatlıkla ayrıt edilebilir.

  8. dünyada beyaz ve siyah ırk vardır.nuh tufanından sonra insanlık anadoludan dağılmış yafesin çocukları orta asya ve Sibirya denen bölgeye yerleşmişlerdir.beyaz ırkla ne alaka sarı ırk ne alaka diyenlere iklim ve kutup şartları demek yeterli .orta asyadaki çöllerin afrikada da olduğunu söyleyenlere ısı farklılığını göz önünde bulundurmaları bir çölde yaşayan afrikalıyı normal giysileriyle sibiryada donacağını orta asya ve sibiryadaki insanında afrikada pişeceğini aklınızdan çıkarmayın

Bir yanıt yazın
Önceki
Tarhan Nizek-Akhun Prensi

Tarhan Nizek-Akhun Prensi

Akhunlar, I

Sonraki
Oğuzların Günümüzde Yaşadıkları Yerler

Oğuzların Günümüzde Yaşadıkları Yerler

Oğuz Boylarına Mensup Cemaatlerin Günümüzde Yaşadıkları Yerler Boy Adı Oğuz

İlginizi çekebilir