İstanbul Kelimesinin Kökeni

CONSTANTİNOPOLİS ‘ciler !..


Batı’nın büyük hayallerinden biri, Bizans’ı yeniden kurmaktır.
Bu amaçla her fırsatta
“Konstatinopl ” derler…
Dinsel kişiler ise , bu adın – kökeninin Grek olduğunu anımsatmak için- tamamını söylerler : KONSTANTİNOPOLİS
Patrik sınıfı , dinsel kişiler buna dikkat ederler.
Bu kentin tarihteki ilk adının, OY-OĞ olduğunu ve bu adın, Marmara bölgesinde ilk kurulan Ön-Türk ÖDÜS’ü (devleti) OY-URTUM ATIN’ın başkenti olduğunu görmüştük.

Bundan sonraki adın ise, İSTANBUL oluğunu fakat bu adın, 18’nci yüzyılda yaşamış olan Selanikli gramerci Romanos Nikeferos’un , Grekçe , ” şehre” demek olan EİS-TİN POLİN’den uydurduğunu yazmıştık. Anlattığına göre, Türkler şehrin kapısına geldiklerinde nöbetçi sorarmış:

Nereye gidiyorsun?
Türk de cevap verirmiş EİS-TİN POLİN …şehre?
Bu yutturma çok ciddi bilimsel kitaplarda yer almıştır.
Yalnız tüm dünya değil, bizim tarihçiler de bunu kabullenmişlerdir…Ne acı ?..
Tarihe bir göz atalım;

· İstanbul’un 1453’de alınışından önce, 2.nci Murat zamanında kentin adı İSTANBUL’dur
( Osman Turan )

· 10.cu yüzyılda yaşamış olan tarihçi Mesudi, ‘ ‘efembeih Velii-işref ” adlı kitabında bu şehre BULEN dendiğini, resmi dilde ASTAN-BULEN adının kullanıldığını yazar,

· 14.ncü yüzyılda İBNİ BATTUDA, İZTANBUL

· 14.ncü yüzyıl yazarlarına VARTAN’ın Ermenice coğrafyasında ESDAMPOL

· 15.nci yüzyılda , seyyah J. Slimberger, İSTAMBOLİ, STAMBOL şekillerinde görürüz.( Prof.A.Erzen ).

İstanbul sözcüğünü alalım bu iki parçadan oluşur İSTAN ve BUL…

İSTAN, Ön-Türkçe de ” Tanrı katına AS/ılı olan, yani cennette AS/ılı olamayı ifade eden AS/qan kökenden gelir…AS/tan, AS/pan , günümüzde AS/üman olmuştur.
(Kazım Mirşan)

· Hititlerde İSTANU adını taşıyan bir gök tanrısı vardır. Bu HATTİ ‘ler de ki ESTANU’nun mirasıdır.( E.Akurgal, Anadolu Kültür tarihi, Tübitak 1967 )

· Orta Asya da Tufan kentinin yakının da ASTANA ( Osmanlıca ASİTANE ) kenti vardır

· Güney doğu Anadolu da Murat suyu üzerinde Şey Sait’in babasının gömüldüğü tepenin adı ASTAN’dır
( M.Toker, Şeyh Sait İsyanı )

· Kazakistan, adı BEŞBALIK olan başketinin adını ASTANA’ya çevirmiştir. İSTAN’ın kökenindeki ASTAN’ı bulduk. şimdi de BUL’u arayalım.

Ön-Türklerin ilk büyük konfederasyonu BİR-OY BÏL’in başkentinin adı

· AT-OĞI BOLIQ’tır. Bolıq, ”site” demektir.

· Kazakistanda bizim ”Beş Balık” dediğimz kentin adı BÏŞ-BOLIQ’tur.

· Anadolu da, bu ad BOLU olmuştur.

· Aral gölü yakının da bir kentin adı Can – BOL’dur.

ASTAN ve BOLIQ kelimelerini içeren üç kent .

· K(ESTAN)- POL ..Trakya

· K(ASTAN)- BOLU…Kastamonu…ve nihayet

· ASTAN -BOLIQ…İSTANBUL

Astana, zamanla, İSTAN ya da SİTAN haline dönüşmüş Acemce olduğu sanılmıştır, aslında ”son ek” halinde ülke adlarının sonuna gelir.

· Arab’İSTAN, Yunan’İSTAN, Ermeni’STAN, Türk’İSTAN, Bulgar’İSTAN…Freng’İSTAN ( frenk, Frank ülkesi..Batı ) vb…

Halûk TARCAN

İstanbul Ön Türk Yazıtları İzleti :
Total
0
Shares
Bir yanıt yazın
Önceki
Türklerde Takvim ve Zaman Ölçüsü

Türklerde Takvim ve Zaman Ölçüsü

GÜNEŞ ESASLI 12 HAYVANLI TAKVİM Gün, yani güneşe bağlı zaman birimi, en eski ve

Sonraki
OZ Tamgası-2

OZ Tamgası-2

  Hitler, üstün ırk iddiasıyla dünyaya egemen olmak üzere bir kaynak

İlginizi çekebilir