Asena (Tukyu) Efsanesi

Türklerin ataları Çin milletinin (si-hayi) dediği Batı Denizi sahillerin’de yaşarlardı.
Komşu hükümdarlar’dan biri bunların yurtlarını basarak, çocuk,kadın ve önlerine çıkanları kılıçtan geçirip öldürdüler.

Bu milletten ancak hayatta 10 yaşında bir erkek çocuk kalabildi.Bu çocuk’ta elleri ayakları kesilip bir bataklığa bırakıldı. Çocuk,bataklıkta açlıktan ölmek üzereyken, bir dişi kurt gelip,ona bir et verdi.Kurt, her gün gelerek çocuğu etle besledi.Çocuğun yaraları iyleşti gücü kuvveti yerine geldi.Çocuğun yaşı ilerleyip büyüyünce kurt bundan gebe kaldı.

Atalarını katleden hükümdar,çoğun sağ kaldığını haber aldı.Çocuğu öldürmek üzere arattı, buldular Hükümdar, çocuğun bulunduğu yere birisini gönderdi bu adam, bataklığa geldiği zaman, çocuğun yanında bir kurt gördü ve şaşırdı adam, ikisini de öldürmek istedi fakat bir Tanrı, onları korudu Kurt, çocuğu sırtlayarak Batı Denizi’nin doğu tarafına geçirdi (Kao-cang) yakınlarındaki dağlardan birinde bulunan mağaraya götürdü mağaranın arkasında bereketli bir ova vardı ovanın her tarafı, yalçın kayalarla çevrilmişti Kurt, burada sakat delikanlıdan 10 çocuk doğurdu bunlardan biri, aile adı olan (Asena)’ yı aldı bu çocuklar, büyüdükleri zaman mağaradan çıkarak civardaki oymaklardan birer kız kaçırdılar bunları mağaralarına götürdüler ve bu kızlarla evlendiler.Birkaç nesil geçince, bunlar çoğaldı İçlerinden (A-Hien-Se) adlı birisi başlarına geçerek mağarada çıkardı (Kin-San) dağlarına giderek yerleştiler, (Cu-Cen) tatarlarına bağlandılar Bu dağların tepelerinden biri takya seklinde olduğundan kendilerine bu anlamda (Tu-Kyu) adını verdiler Asıllarına delâlet etmek üzere de bayraklarına bir kurt başı yaptılar.

 

Total
0
Shares
Bir cevap yazın
Önceki
Çatalhöyük Tabletindeki Yazı Türkçedir

Çatalhöyük Tabletindeki Yazı Türkçedir

Şu halde ATATÜRK, Anadolu’yu en aşağı 7000 yıllık Türk beşiği olarak gördüğüne

Sonraki
Çelme ve Subutay

Çelme ve Subutay

Çingizliler tarihiyle alakalı kaynaklara baktığımızda; Çingiz ve onun ahfadının

İlginizi çekebilir