Güney Azerbaycan Türkleri

10. asrın son çeyreğinden 20. asrın ilk çeyreğine kadar yaklaşık 950 yıl İran, Türk hakimiyetinde ya da Türk hanedanı idaresinde bulunan ve orada iskân olunan Türklerin ülkesidir. Dolayısıyla Türklerin ve Türk kültürünün en kesif olduğu ülkelerin başında İran gelmektedir.

Bugün İran nüfusunun yarıya yakınını teşkil etmesine rağmen Türkler İranlıların şovenist  tutumları yüzünden dil ve tarihlerini öğrenme ve kullanmada en geri kalmış Türk kitlesini teşkil etmektedir. Bin yıla yakın Türk idaresi altında yaşamanın verdiği eziklik yüzünden İranlılar belki de Türklere en kötü muameleyi yapan milletlerin başında gelmektedir.

Müslüman bir ülke olan İran’ın nüfusu 60 milyon civarında bulunmaktadır. Bu nüfusun 25 milyona yakınını Türkler, 30 milyona yakınını İranlılar (Farslar) ve 5 milyona yakınını da diğer etnik gruplar teşkil etmektedir. İranlılar ülke nüfusunun yarıya yakınını teşkil eden Türklere kendi dillerinde okuma yazma fırsatı vermemektedir ki bu her türlü insani ve milletlerarası hukuka aykırı bir tutumdur.

İran’da yaşayan Türklerin önemli kısmını Azerbaycan Türkleri teşkil etmektedir. Bilindiği gibi Azerbaycan’ın kuzey kısmı XIX. asrın ilk çeyreği de Ruslar tarafından işgal edilmiştir. 8 milyona yakın Azerbaycan Türkü kuzeyde müstakil Azerbaycan Cumhuriyeti’nde yaşamaktadır. Güney Azerbaycan ise İran idaresi altında bulunmaktadır. Yüzölçümü 107.000 km2 olan Güney Azerbaycan’da 20 milyonu aşkın Türk yaşamaktadır. Güney Azerbaycan’ın Türkler ile meskun olan belli başlı yerleşme merkezleri şunlardır: Tebriz, Hoy, Erdebil, Urumiye, Selmas, Maku, Meraga, Astara, Culfa Merendi, Halhal ve Soğukbulak.

Türklerin Azerbaycan’a kitleler halinde yerleşmeleri Selçuklular zamanında olmuştur. Bir ara Moğollların idaresi altında kalan Azerbaycan ondan sonra uzun süre Türkler tarafından idare edilmiştir. Timurlular, Ak-Koyunlular ve Kara-Koyunlular idaresi Azerbaycan’da Türk kültürünün iyice yerleşmesini sağlamıştır. Böylece Azerbaycan tamamıyla bir Türk ülkesi olmuştur.

Daha önceki araştırmalarımızda da belirtildiği gibi Azerbaycan Türklerinin tarihinde en büyük hadise, Şiiliği benimseyen bir zümrenin Erdebil’i merkez edinerek Şii mezhebini bir aksiyon haline sokmasıdır. Şii zümrenin liderliğini yapan Şeyh Safiyyüddin’in torunlarından İsmail bu mezhebi siyasi emelleri için yeniden organize ederek önce Azerbaycan’a sonra da bütün İran’a hakim olmuştur. Kurduğu devlete ve hanedana dedesinin adını veren İsmail Şah olarak hem Azerbaycan Türklerinin ve hem de Türk-İslam dünyasının kaderine tesir eden bir siyasetin öncüsü olmuştur. Şah İsmail’in kurduğu Safevi hanedanı iki buçuk asra yakın (1500-1735) Azerbaycan Türklerini ön planda tutmuştur. Fakat Safevilerin Şiiliği devamlı aksiyon halinde tutması hem Azerbaycan Türkleri ile Osmanlı Türklerinin kaynaşmasına mani olmuş, hem de Türkistan Türkleri ile Osmanlı Türkleri arasında geçit vermez bir köprü gibi uzandığı için bu iki Türk diyarının bir birleriyle olan münasebetlerinin kopmasına sebep olmuştur.

Bu ise Türk dünyasında birliğin kurulmasına menfi yönde tesir etmiştir. Safevi hanedanının diğer menfi bir tesiri de İranlılar arasında Şiiliğin kuvvetli bir şekilde yayılmasını sağlamasıdır. Sonunda İran Şiiliği milli hüviyetini koruma aracı olarak kullanmış ve İslam dünyasında birliğin teşekkülüne mani bir engel haline gelmiştir. İran bununla da yetinmemiş Şiiliği diğer İslam ülkelerine de yaymağa çalışmıştır ki bu da İslam âleminde ayrı bir huzursuzluğa sebep olmuştur. Bu haliyle İran, İslam dünyası içinde daima ayrılık ve parçalanma mihrakı haline gelmiştir.

Güney Azerbaycan Türkleri
Güney Azerbaycan Türkleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Total
0
Shares
Comments 1
  1. Butun Azerbaycan Turkleri Dunyada teskilatlanmalldltlar.Bize Siyasi,iqtisadi,herbi Teskilat lazlmdlr.Bele bir teskilatln guclu maliyye sistemini yaratmallylq.Butun Dunyada, harda Azerbaycanll yasaylrsa orada bu Tesklatln yerli filallarl yaradllnalldlr.Butun Dunya Azerbaycan guc ve beyin merkezleri bu teskilatln inkisaflna yoneldilmelidir.bu yolla inkisaf etmekle.Yoxsa en adi insani huquqlara hesret qalmaqda davam edeceyik.Guney Azerbaycandakl kimi.Biz xilasl basqa xalqlarda yox,ozumuzde AXTARMALlYlQ ! ! ! O zaman Dusmen de bize hormet edecek.Cunki,Duya humanizim Qanunlarl ile yox,GUC,ZOR,Hiyle Qanunlarl ile idare olunur.

Bir cevap yazın
Önceki
Kırımçaklar (Musevi Türk Toplumu)

Kırımçaklar (Musevi Türk Toplumu)

Kırımçaklar Türk dili konuşan Kırım’da yaşayan Yahudilerdir

Sonraki
Tanrıdağı ( Karagöz ) Türkmenleri

Tanrıdağı ( Karagöz ) Türkmenleri

Sayıları ve Rumeli’de yayıldıkları alanın genişliği ile bu alanların nüfus

İlginizi çekebilir