Batı Trakya Türkleri

Günümüzde, Yunanistan sınırları içindeki Batı Trakya bölgesinde yaşayan ve Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi çerçevesinin dışında tutulmuş Türk Müslüman toplumu için ve bu toplum ile doğrudan bağları mevcut Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının memleketlerini ve/veya kökenlerini ifade etmek için kullanılan tanımdır.

Yunanistan’ın resmi rakama göre Trakya’da 49.000 (Trakya’da yaşayan Müslüman nüfusu 98.000’nin yarısı) ve resmi olmayan tahmine göre 130.000 Türk yaşamaktadır. Batı Trakya’da ki Kültür ve Eğitim derneklerinin tahmin ettiği rakam ise 150.000’dir.

Günümüzdeki Batı Trakya Türklerinin kökeni Osmanlı fetihleri ile bölgeye Anadolu’dan yerleştirilen kökeni Oğuzlara dayanan Türkmenlerdir. Batı Trakya, Osmanlı Devleti tarafından 1363 yılında fethedilişinden ve bölgeye Türklerin yerleşmeye başlamasının ardından 1913 yılında I. Balkan Savaşı ile Bulgaristan’a geçene kadar 549 yıl Osmanlı yönetiminde kalmıştır. Bölgeye 1357-1359 yılları arasından Anadolu’dan Türk göçleri yoğun bir şekilde gerçekleşmiştir. 1360 yılına ait belgelerde bu bölgede Türkçe adlar taşıyan birçok köy ve çiftliğin kurulmuş olduğu görülmektedir.

Anadolu’da Yunanlıların yenilgiye uğratılmasının ardından bölgede Yunanlılara karşı akınlar ve baskınlar 1923 yılının Temmuz ayına kadar sürmüştür. Ankara hükümeti tarafından 24 Temmuz 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşmasına giden Türk heyetine verilen direktifte Batı Trakya’nın geleceğinin plebisit ile belirlenmesine çalışılması idi fakat Lozan Antlaşması ile Batı Trakya Yunanistan’a bırakıldı. Lozan Barış Antlaşmasına göre Batı Trakya Türkleri milli değil, dini azınlık statüsündedirler. Antlaşmaya göre adlandırılmaları Müslüman azınlıktır.

1923 yılında 191,699 olan Batı Trakya nüfusunun 129,120 si Türk (%67), 33,910 u Yunan (%18), 28,669 u Bulgar geri kalan nüfusu ise az bir Ermeni ve Yahudi topluluğu oluşturmaktaydı.
1923 Yılında Batı Trakya Nüfusu

Şehirler                Türk        Yunan  Bulgar   Yahudi  Ermeni

Gümülcine         59,967      8,834     9,997    1,007         360

Dedeağaç           11,744      4,800   10,227       253          449

Sofulu                 14,736    11,542    55,490          –               –

İskeçe                  42,671      8,728        522        220        114

Toplam             129,120    33,910     26,266  1,480          923

Batı Trakya’da ki nüfusun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturması nedeniyle Batı Trakya Türkleri 1923-1924 Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesinden muhaf tutulmuşlar ancak Lozandaki görüşmelerde, Mesta Karasu Nehri ile Meriç Nehri arası Batı Trakya olarak kabul edildiğinden, Mesta ile Ustruma Nehirleri arasında kalan Kavala, Drama, Serez bölgelerindeki Türkler mübadeleye tabi olmuşlar ve Türkiye’ye gelmek zorunda kalmışlardır.

Batı Trakya Türklerinin nüfus yapısı üzerinde büyük darbe oluşturmuş özel bir etken Yunanistan hükümetinin bu ülkenin vatandaşlık yasası metninde 1955-1998 yılları arasında muhafaza ettiği ve insan haklarına temelden aykırılık oluşturan “Madde 19” olmuştur. Bu madde kapsamında Yunan hükümetinin “etnik açıdan” Yunan olmayan Yunanistan vatandaşlarının vatandaşlığını feshetme hakkı baki kalmış ve Batı Trakyalı veya On iki Adalı Türkler, ata topraklarına bağ oluşturan vatandaşlık haklarını bu madde kapsamında kaybetmiştir. Bu yasa 1998’de geriye doğru telafi imkanı sağlanmaksızın yürürlükten kaldırılmıştır.

Batı Trakya
Batı Trakya

 

 

 

 

 

 

 

 

Batı Trakya
Batı Trakya

 

 

 

 

 

 

 

Total
0
Shares
Comments 1
  1. Merhabalar siteniz çok güzel olmuş.Batı trakyanın ve ege adalarının tamamına yakınının yunanlılara bırakılmaı içimde bir yaradır hala.lozanda bu konularda diretmeliydik savaşta zafer kazanmış bir hükümet olarak bu konularda istediğimizi almadan masadan kalkmamalıydık.misakı milli tam sınırımız nedir bunuda yayınlarsanız seviniriz.herkes kafasına göre bir misakı milli haritası yayınlıyor.misakı milliye göre tam batı sınırımız nedir.belirtirseniz seviniriz.

Bir cevap yazın
Önceki
Azerbaycan Türkleri

Azerbaycan Türkleri

Bugün Türkiye’de Azerbaycan denildiği zaman ilk olarak Sovyetler Birliği’nin

Sonraki
Bulgaristan Türkleri

Bulgaristan Türkleri

Bulgaristan Türkleri, Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren

İlginizi çekebilir