Erdemlilik

A
B
Yeni Konu
 • Yazar
  Yazılar
 • ERDEMLiLiK NEDiR? KiM ERDEMLiDiR?

  Hayâtın her ânında olduğu gibi, ticârî alanda da Erdemli kimselerin yükselmesi ve güç kazanması gerekmektedir.

  Felsefe, dînler, öğretiler ve bütün kutlu metinlerin ortak amacı Erdemli insânı inşâ etmek olduğuna göre, “Erdemlilik” deyince bizim ne anladığımızı da kısaca açıklayayım.

  Burada yazılanları, bütün kardeşlerimizin okumasını ve sevdikleri ile paylaşmasını dilerim.

  Erdemlilik için, birçok nitelik gereklidir ancak bunları başlıklar altında toplamaya kalksak, zannederim ki şunlar önplâna çıkacaktır:

  1-Amaç sâhibi olmak:

  Erdemli insânın bütün hareketlerinde, bütün konuşmalarında bir anlam ve amaç gizlidir. O yüzden Erdemli bir kimseyi aslâ boş işlerle vakit kaybederken göremezsiniz. O televizyonda bir şeyler izliyorsa da, kitap okuyorsa da, yolda yürüyorsa da bu eylemlerinden kendi amacına uygun birtakım sonuçlar, yararlar çıkarmak peşindedir.

  Kısacası, o boş insân değildir. Bir amacı vardır ve bu amaç doğrultusunda kendisini sürekli olarak geliştirme ve ifâde etme arzusu ile doludur.

  2-iyimserlik:

  Erdemli insânın bir amacı olması gerektiğini ilk maddede belirtmiştik.

  Ama bir insânın amacına ulaşabilmesi için, başına gelen her şeyden ders çıkarabilmesi ve bu başına gelenleri de kendi amacı doğrultusunda “iyiye, hayra” yorabilmesi gerekir.

  Bunun adına iyimserlik denir.

  Erdemli kimse, iyimserlik niteliğinin devâmını sağlamak için, kendisini karamsarlığa iten kötü düşüncelerden, kötü alışkanlıklardan, başta arabesk müzik olmak üzere karamsarlık verici zehirlerden uzaklaşma eğilimindedir.

  Erdemli kimse iyimser olduğu için, bahâne değil çözüm üretme eğilimindedir.

  3-Gelişimcilik:

  Erdemli kimse için, iyiye doğru gelişimin aslâ bir sınırı yoktur. insân eğitilebilir, kendini geliştirerek büyük başarılar elde edebilir.

  Erdemli kimse de, kendi amacı veyâ amaçları doğrultusunda kendisini geliştirmenin yollarını arar. Bunun için büyüklerine, bilenlere danışır ve bilgi kaynakları elde etme eğilimindedir.

  4-Birlikçilik:

  Erdemli insân, büyük hayâllere tek başına erişemeyeceğini bilir, bununla birlikte zâten tek başına kazanılmış sahte başarılardan zevk duymaz.

  Erdemli kimse aile insânıdır. Aileyi sever ve onların da kendisi ile birlikte yücelmesi için çalışır.

  Aile kurumunun, toplumun inşâsındaki öneminin ve değerinin farkında olduğundan ötürü; aile kurumuna yönelik bütün tehlîkeleri ortadan kaldırmaya yeminlidir.

  Bununla birlikte, insânları ahlâklı olmaya, iyiden ve güzelden yana olmaya yönelterek, toplumsal birliğin sağlanmasına büyük katkıda bulunurlar.

  5-Sorumluluk:

  Erdemli insân sorumluluklarının farkındadır. Kendisine de birliğin sağlanmasında birtakım görevler düştüğünü bilir.

  Meselâ onun sorumluluklarından birisi, yukarıda bahsettiğimiz gibi; aile kurumunun korunması ve ahlâksızlıkların önlenmesine katkıda bulunmak, insânları iyiye ve güzele yöneltmektir.

  Erdemli kimse büyüklerine içten gelen bir saygı ile yaklaşır. Hem küçüklerini hem de büyüklerini içten gelerek sever.

  Sevdiği kimseleri korumak, Erdemli’nin en belirgin özelliklerindendir.

  6-Ciddiyet:

  Erdemli kimse ciddiyet sâhibidir. O beş yaşında bir çocukken bile, onun bu ciddiyeti gözlerinden okunmaktadır ve bu ciddiyeti ömrü boyunca korumaktadır.

  Ondan çocukça tavırlar, ahmakça hareketler beklemek yanlış olur.

  O içten gelen bir ciddiyetle mes’elelere yaklaşır ve fikir birliğini sağlayarak çözümler üretme yoluna gider.

  O aslâ bir Erdemsiz gibi, bir serseri gibi lâkayd ve saygısız değildir.

  7-Özsaygı:

  Erdemli kimse, önce kendisine saygı duyar.

  Çünkü, kendisine saygı duymayan, kendisini sevmeyen bir kimsenin toplumdan da saygı görmeyeceğinin bilincindedir.

  Kendisine saygı duyan Erdemli kimse, aynı zamânda yeteneklerinin farkında olup kendisini sürekli geliştirdiği için de özgüven sâhibidir.

  Bu yüzden, Erdemli kimse ezik insânlar gibi kendisini ifâde etmekten çekinmez.
  Erdemli kimse, başını aslâ eğmez.

  Saygı çerçevesinde, ukalâlık etmeden fikirlerini belirtir ve insânlara bu yolla örnek olup yöl gösterici konumuna yükselir.

  8-Yırtıcılık:

  Erdemli kimsenin yırtıcılıktan anladığı kesinlikle içi boş kaba kuvvet değildir.

  Atarlı hareketler yaparak, insânları korkutarak bir şeyler elde etmek ancak erdemsiz ve kaba insânların mesleğidir.

  Erdemli kimse tatlı dilli, kendisine bakan ve saygın kimse olarak insânların gönüllerini kazanır ve bu yolla amaçlarına ulaşır.

  Erdemli kimsenin en büyük silâhı “Saygınlık” olmak durumundadır.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.