Ataman Bey nasıl Osman Bey oldu?

A
B
Yeni Konu
 • Yazar
  Yazılar
 • Bir Türk ailesi göç yoluyla arabistana gitmiştir ve oraya yerleşmiştir. Bu aile arablar tarafından Süreyiç ailesi olarak bilinir.
  Süreyiçler demir ve kılıç ustalığıyla uğraşmışlardır. Bu aile kılıçlarıyla mekke de ün salmışlar, bir nevi kılıç markası olmuşlardır.
  Bu aile Türk olduğu için yaptıkları kılıçlara Türk/Kayı damgası basmışlardır. Süreyiç kılıçları bu damgayla ünlenmiştir.
  Daha sonra süreyiç ailesine Kabenin anahtarları verilmiş ve Kabenin bakımıyla ilgilenmişlerdir.
  Burayı biraz açalım.

  -Mekke feth olunca Kabenin anahtarları Osman bin Talhadan zorla alınır.

  -Bunun üzerine ‘işi ehline verin’ ayeti iner ve Kabenin anahtarları Osman bin Talhaya geri verilir.

  -Ahmet Yesevi bu olayı “Allah Kabenin anahtarlarını Türklere verdi” şeklinde yorumlar.

  Kabenin anahtarını elinde bulunduran son kişi ise sonradan müslüman olan Osman bin Talhadır. Osman bin Talhanın dedesi süreyiç Ubeydullahtır.
  Arab kaynakları Ubeydullahın Süreyiç ailesinden Türk olduğunu bildirir. Ubeydullah Türk olduğundan Osman bin Talha da Türktür.
  Osman bin Talhanın dedelerinden kendisine Türk/kayı damgalı bir kılıç kalmıştır.
  Osman bin Talha bu kılıcı hz. Ali’ye armağan etmiştir.
  Kılıç daha sonra hz. Ali’den ehli beyte kalmış, ehli beytin Türkistana sürgün edilmesiyle de bir biçimde Ahmet Yesevi’ye geçmiştir.
  Kılıç Ahmet Yesevi’den Ede Balı’ya geçmiştir.
  Ne zamanki Ataman bey Ede Balı’nın damadı olmuş, Ede Balı da kılıcı Ataman Beye vermiştir.
  O günden sonra kılıcın geçmişiyle ilgili her şeyi öğrenen Ataman bey kayınatası Ede Balı’nın da önerisiyle Osman adını da ek olarak almıştır.
  Bizans kaynaklarında ve avrupa kaynaklarında da Osman beyin adı Ataman/Atman/Otman olarak geçmektedir.
  Bazı kaynaklarda da osman beyin adı orkun olarak da iddia edilmektedir.

  Türk Tarih Profesörü Halil inalcık.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.