Türk Tarih Kronolojisi

 

MÖ 4000-3000 ANAV KULTURU
MÖ 3000-2000 AFANASEVO KULTURU
KELTEMINAR KULTURU
SUMERLER
MÖ 2000-1000 KIMMERLER
ANDRONOVO KULTURU
ETRUSKLER
CO HANEDANI
KARASUK KULTURU
TAGAR VE YAŞTIK KULTURU
MÖ 1050-249 Çu Devleti
MÖ 700 Saka İskit Devleti
MÖ 500-0 Hunların Tarih Sahnesine Çıkışları
MÖ 312 Büyük Hun Devleti’nin (Hiung nu) Kuruluşu ve Çin/Hiung nu arasında Kuzey Şansi Savaşı
MÖ 240 Çin Seddinin Bozkır halklarına karşı inşası
MÖ 209 Hiung nu lideri Teoman’ın ölümü
MÖ 209 Mete’nin Hiung-nu’ların (Hunların) lideri olması
MÖ 204-MS 216 Büyük Hun İmparatorluğu
MÖ 201 Kırgız halkından ilk kez söz edilmesi
MÖ 187 Çin’in Hiung nu üzerine Pa-i-Teng seferi
MÖ 49-36 Çiç ‘nin Talas’a göçü (Batı Hiung-nu)
MÖ 40-216 Batı Hun İmparatorluğu
0 – 250 Alanların Tarih Sahnesine Çıkışları
48 – 156 Kuzey Hun Devleti
48 – 216 Güney Hun Devleti
93 Hiung nu’ların Sien Pi’ler tarafından mağlup edilmeleri
216 – 552 Asya Avar Devleti
260 Şan-şi’nin kuzeyinde Tabgaçlar
304 – 329 Birinci Chao Hun Devleti
328 – 352 İkinci Chao Hun Devleti
374 – 375 Avrupa Hunlarının Don Nehri’ni geçişi
375 – 454 Avrupa Hun İmparatorluğu
386 – 557 Tabgaç Devleti
388 – 392 Çin’in kuzeyinde Ding ling krallığı (Wei)
401 – 439 Kuzey Liang Hun Devleti
402 Rouran’ın kuruluşu (Yüan Yüan/Avarlar?)
407 – 431 Hsia Hun Devleti
420 – 562 Ak Hun İmparatorluğu
422 Lo-yang’ın Tabgaçlar tarafından alınışı
427 Romalılar ve Hunların ittifakı
434 Bizans ile Hunlar arasında Margos Antlaşması
434 – 557 Batı Tabgaç Devleti
440 Ak Hun (Eftalit) istilalarının başlaması
442 – 460 Lov-lan Hun Devleti
451 Attila Galya’da (bugün Fransa)
452 Attila’nın Roma seferi ve Papa I. Leo ile görüşmesi
480 Hazar denizi ile Tuna nehri arasında Ön Bulgarlar
480 Mazdek İsyanları’nda Sasaniler’e Ak Hunların yardım etmesi
500 – 750 Oğuz Boylarının Tarih Sahnesine Çıkışları
515 – 516 Sibir Hanlığı
531 – 578 Kafkas Surları’nın İranlı Hüsrev tarafından dikilmesi
534 Tabgaçların (Vey Hanedanlığı) dağılması
534 – 557 Doğu Tabgaç Devleti
552 Tu-kiu’lerin (Türküt’ler/Göktürkler) Rouran egemenliğe karşı ayaklanması.
552 – 743 Göktürk İmparatorluğu
565 Ak Hunların (Eftalitler) Göktürkler tarafından ortadan kaldırılmaları
565 – 803 Avrupa Avar İmparatorluğu
582 – 630 Doğu Göktürk İmparatorluğu
582 – 630 Batı Göktürk İmparatorluğu
5 yy sonu 6 yy Dokuz Oğuz Devleti
5 yy sonu 6 yy Otuz Oğuz Devleti
5 yy sonu 6 yy Onogur Devleti
619 Avarların İstanbul’u I. kuşatması.
626 Avarların İstanbul’u II. kuşatması.
626 – 627 Doğu Roma İmparatoru Herakleios’un Hazarlar’dan yardım istemesi
630 – 665 Büyük Bulgarya Hanlığı
639 Göktürk prensi Kürşad’ın ihtilal denemesi
642 Güneydoğu Avrupa’da (Karadeniz’in kuzeyi’nde) Büyük Bulgarya Hanlığı’nın bölünmesi
651 – 983 Hazar İmparatorluğu
665 – 1391 İtil Bulgar Hanlığı
673 – 674 Arapların Maveraünnehir’e ulaşması ve Göktürk şehri Buhara’yı kuşatması
674 Paralı Türk askerlerinin İslam topraklarında varlığı
680 Ön Bulgarlar Balkan’da
681 – 744 İkinci Göktürk İmparatorluğu
717 – 766 Türgiş Devleti
720 – 735 Orhun Anıtlarının dikilmesi
750 – 1000 Avarların Tarih Sahnesine Çıkışları
751 Çinlerin Orta Asya ‘ya girişi, Talas Savaşı
755 Paralı Türk askerlerin Ngan Lu-Şan’ın Çin’deki isyanı
766 – 1215 Karluk Devleti
774 – 1335 Uygur Devleti
780 İtil Bulgar Hanlığı’nın kuruluşu
833 – 882 Samerra’da paralı Türk askerlerinin varlığı
840 – 1207 Kırgız Devleti
840 – 924 Kırgızların Uygurlara saldırması. Uygurların  Sincan ve Kansu’ya yerleşmeleri.
840 – 1212 Karahanlı Devleti
860 – 1061 Peçenek Hanlığı
864 – 865 Bulgar kralı I. Boris’in Hıristiyanlığı kabul etmesi. Ön Bulgarların Slavlaşması
868 – 905 Tolunğulları
880 Raşid el-Türki’nin Yukarı Mısır seferi
883 Çin’deki Şatolar
896 – 955 Macarlar Devleti
905 – 1226 Kansu Uygur Devleti
907 – 923 Liang Şa-t’o Türk Devleti
911 – 1368 Doğu Türkistan Turfan
923 – 946 Tana Şa-t’o Türk Devleti
924 Moğol Hitayların Kırgız Devletini yıkması
934 Satuk Buğra Han ilk müslüman Türk Hakanı olarak tarihe geçer
935 – 946 Akşitler
937 – 946 Tsin Şa-t’o Türk Devleti
944 – 1000 Peçeneklerin ardı kesilmeyen Bizans saldırıları
963 – 1183 Gazneliler Devleti
981 – 864 Tuna Bulgar Hanlığı
985 Siri Derya’da Selçuklular
995 Harezmşahlar’ın tek bir çatı altında birleşmeleri
999 Karahanlılar’ın (Uygurlar + Karluklar) Buhara’yı alışı. Karahanlıların müslümanlaşması
10 yy – 1000 Oğuz Yabgu Devleti
1000 – 1250 Kuman-Kıpçakların Tarih Sahnesine Çıkışları
1000 – 1068 Uz Hanlığı
1016 Rus ve Bizanslıların Hazarları ortadan kaldırması
1026 – 1090 Bizansa karşı Peçenek saldırıları
1040 Selçukluların Gaznelileri yenmesi
1040  – 1157 Büyük Selçuklu Devleti
1042 – 1211 Doğu Karahanlı Devleti
1042 – 1212 Batı Karahanlı Devleti
1042 – 1212 Fergana Karahanlı Devleti
1059 İsfahan‘ın Selçuklular tarafından alınışı
1071 Malazgirt savaşı: Selçukluların Bizanslıları yenmesi
1071 – 1076 Türklerin Antakya, Şam ve Kudüs’e gelişi
1072 – 1277 Mengüçlü Beyliği
1077 Anadolu Selçuklu Devleti’nin (ya da Rum Selçuk Devleti) kuruluşu
1081 – 1098 Çaka Beyliği
1085 – 1192 Dilmaçoğulları Beyliği
1085 – 1092 Çubukoğulları Beyliği
1090 – 1091 Peçeneklerin ve Çaka Beyin İstanbulu kuşatması
1091 Kıpçakların Bizanslıların yardımına koşup Peçenekleri bozguna uğratışı
1092 – 1117 Suriye Selçuklu Devleti
1092 – 1178 Danişmendli Beyliği
1092 – 1187 Kirman Selçuklu Devleti
1092 – 1202 Saltuklu Beyliği
1092 – 1307 Türkiye Selçuklu Devleti
1096 Haçlıların Anadoluya girişi
1098 – 1183 İnaloğulları Beyliği
1098 – 1239 Kuman-Kıpçak Hanlığı
1099 Kudüs’ün haçlılar tarafından alınışı
1100 – 1207 Ahlatşahlar Beyliği
1102 – 1408 Artuklu Beyliği
1117 – 1154 Böriler
1122 Tüm Peçenek halkının Kıpçaklar tarafından katledilmesi
1127 – 1259 Zengiler
1130 – 1135 Hitayların Orta Asya’da Kara Hıtay’ı kurmaları
1146 – 1225 İl-Denizliler
1146 – 1232 Erbil Beyliği
1147 – 1284 Salgurlular
1150 Gaznelilerin Gurlular tarafından ortadan kaldırılmaları
1157 Büyük Selçukluların sonu
1157 – 1194 Irak Selçuklu Devleti
1157 – 1231 Harzemşahlar Devleti
1171 – 1250 Eyyubiler Devleti
1176 Miryakefalon Savaşı: Bizanslıların Selçuklular tarafından bozguna uğratılmaları
12 yy – ? Berçemeoğulları Beyliği
12 yy – ? Yarluklular Beyliği
1206 Cengiz Han‘in Büyük Han ilan edilişi
1206 – 1413 Delhi Türk Sultanlığı
1223 Doğu Avrupa’ya Moğol akınları
1227 – 1309 Çobanoğulları Beyliği
1227 – 1370 Çağatay Devleti
1227 – 1502 Altınordu Devleti
1230 Yassı Çemen Savaşı: Harezmşahlar / Anadolu Selçuklu – Eyyubi ittifakı arasında savaş
1230 – 1231 Otrar Faciası: Moğollar gönderdikleri elçileri kılıçtan geçiren Harezmlere katliam yapıp İranı ele geçiriyorlar
1241 – 1242 Moğolların Polonya, Macaristan, Avusturya ve Adriyatik’e gelişi
1243 Kösedağ Savaşı: Anadolu Selçukları ve Moğol İmparatorluğu arasında savaş
1250 – 1517 Mısır Memlük Devleti
1255 – 1260 Moğollar Viyana, Yun-nan, Tonkin, Suriye ve Rusya’da
1256 – 1336 İlhanlılar
1256 – 1483 Karamanoğulları Beyliği
1261 – 1368 İnançoğulları Beyliği
1275 – 1342 Sâhipataoğulları Beyliği
1277 – 1322 Pervaneoğulları Beyliği
1280 – 1424 Menteşeoğulları Beyliği
1297 – 1360 Karesioğulları Beyliği
1299 – 1462 Candaroğulları Beyliği
1299 – 1922 Osmanlı İmparatorluğu
13 yy – 14 yy Canikoğulları
1300 – 1423 Germiyanoğulları Beyliği
1301 – 1423 Hamitoğulları Beyliği
1302 – 1326 Eşrefoğulları Beyliği
1302 – 1410 Saruhanoğulları Beyliği
1308 – 1425 Tacettinoğulları
1308 – 1426 Aydınoğulları Beyliği
1320 – 1424 Delhi’de Tuğluk Hanedanlığı
1321 – 1390 Tekeoğulları Beyliği
1325 – 1608 Ramazanoğulları Beyliği
1330 – 1360 Basaraba Türk Devleti
1335 – 1381 Eretna Beyliği
1339 – 1521 Dulkadıroğulları Beyliği
1346 Osmanlıların Avrupaya geçişi
1350 – 1507 Akkoyunlu Devleti
1354 – 1417 Dobruca Türk Beyliği
1361 Edirne’nin Osmanlılar tarafından alınışı
1370 – 1507 Timur İmparatorluğu
1380 – 1469 Karakoyunlu Devleti
1381 – 1398 Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti
1382 Toktamış’ın Altın Ordu’nun başına geçmesi ve Moskovayı ateşe vermesi
1389 Kosova: Osmanlıların Balkanlar’da egemenlik sağlaması
1398 Timur’un Hindistan seferi
1402 Ankara Savaşı: Timur ile I. Beyazıd arasında
1405 Timur’un ölümü
1405 – 1447 Şahruh’un Herat’a gelişi
1406 Akkoyunlular ile Karakoyunluların tekrar tarih sahnesine çıkışı
1412 – 1460 Ebu’l Hayr’ın Özbek gücünü kuruşu
1414 – 1517 İranileşmiş Türk Hanedanlığı Delhi Seyyidleri
1428 – 1599 Özbek Hanlığı
1437 – 1552 Kazan Hanlığı
1440 – 1475 Kırım Hanlığı
1445 – 1681 Kasım Hanlığı
1453 Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u alışı
1465 – 1847 Kazak Hanlığı
1466 – 1554 Astrahan Hanlığı
1473 Hüseyin Baykara: Timur Rönesansı
1500 Muhammed Şeybani ve Maveraünnehir’de Özbekler
1501 – 1722 Safeviler
1506 – 1599 Şeybani Hanlığı
1512 – 1920 Hive Hanlığı
1516 Osmanlıların Cezayir’e ayak basması, Suriye ve Mısır’ın Osmanlılar tarafından fethi
1526 – 1858 Babür İmparatorluğu
1534 Osmanlıların Tunus’a girişi
1551 Osmanlıların Trablusgarp’a gelişi
1552 Kazan’ın Ruslar tarafından alınışı
1555 Astrahan’ın Ruslar tarafından alınışı
1556 – 1600 Küçüm Sibir Hanlığı
1571 İnebahtı Savaşı: Osmanlılar ile birleşmiş hıristiyan Orduları arasında dünya tarihinin en büyük deniz savaşı
1571 Kırım Han ‘nın Moskovayı yakması
1572 Kasım Hanlığı’nın Ruslar tarafından yıkılması
1259 – 1299 Nogay Hanlığı
1584 Sibiryalıların Kozakları mağlup etmesi
1595 Rusların Baraba Türklerini katledip yok etmesi
1599 – 1785 Buhara Hanlığı
1606 Osmanlı İmparatorluğunun zirveye ulaşmasını simgeleyen Zitvatorok Antlaşması
1615 – 1650 Kırgızların Ruslara karşı mücadelesi
1628 – 1658 Hindistan imparatoru Şah Cihan
1630 Rusların Yakut topraklarına girişi
1658 – 1707 Hindistan imparatoru Evrengzeb
1683 Viyana’nın Osmanlılar tarafından kuşatılması
1699 Karlofça Antlaşması. Osmanlıların gerilemeye başlaması
1705 Tunus’un bağımsızlığını kazanması
1710 – 1876 Hokand Hanlığı
1713 Kazaklar üzerinde Rus himayesi
1717 – 1730 Osmanlıların Lâle Devri
1736 – 1747 Nadir Şah akını
1742 – 1775 Rusya’da Pugaçev Savaşı (Tatar ayaklanması)
1757 Sincan’ın (Doğu Türkistan) Çin tarafından ilhakı
1782 Yakut ülkesinin Ruslar tarafından ilhakı
1783 Kırım’ın Ruslar tarafından ilhakı
1794 İran’da Kacar Hanedanlığı’nın bir Türk tarafından kuruluşu
1798 – 1799 Napoleon Bonaparte’ın Mısır seferi. Türk-Fransız mücadelesi
1800 – 1876 Kırgız Hanlığı
1800 – 1876 Kazak Kırgızları Hanlığı
1800 – 1877 Kaşgar-Turfan Hanlığı
1822 – 1844 Kazak hanlıklarının Ruslar tarafından ortadan kaldırılması
1828 Azerbaycan Hanlıklarının Ruslar tarafından ortadan kaldırılması
1839 Tanzimat dönemi
1860 – 1885 Türkmenistan Hanlığı
1863 Kazak topraklarında Türkistan Rus Generalliği’nin kurulması
1866 Buhara’nın Rus vasalı olması
1873 Hive’nin Ruslar tarafından ilhakı
1876 Hokand Hanlığı’ın Ruslar tarafından ilhakı
1876 İlk Türk anayasası
1878 Ayastefanos Antlaşması: Sırbistan, Karadağ, Romanya ve Bulgaristan’ın bağımsızlıklarını kazanması
1881 Mustafa Kemal Atatürkün doğumu
1882 Mısır’ın İngiltere tarafından işgali
1905 Cedidcilik hareketlerinin başlaması
1910 – 1920 Kazakların ve Kırgızların Alaş Orda Hükümeti
1911 – 1912 Trablusgarp’ın İtalya tarafından işgali
1912 Balkan savaşları
1913 – 1913 Batı Trakya Türk Cumhuriyeti
1915 – 1916 Çanakkale Savaşı
1915 – 1918 Ermenilerin,Türklere karşı katliamları
1917 Türkistan’ın özerkliğini ilan etmesi
1918 Türkiye ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Mütarekesi imzalandı
1918 – 1920 Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetİ
1918 – 1919 İdil Ural Devleti
1919 – 1922 Kurtuluş Savaşı
1920 – 1925 Doğu Türkistan Cumhuriyeti
1921 – 1944 Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti
1922 Türklerin Yunanlara karşı zaferi
1923 Türkiye Cumhuriyetinin İlanı ve Osmanlı Hanedanın Yıkılması
1928 Doğu Türkistan
1932 – 1934 Doğu Türkistan Cumhuriyeti
1938 Mustafa Kemal Atatürkün vefatı
1938 – 1939 Hatay Cumhuriyeti
1944 – 1949 Doğu Türkistan Cumhuriyeti
1945 – 1946 Güney Azerbaycan Özerk Cumhuriyeti
1955 Sincan Uygur Özerk Bölgesi: Sincan’ın (Doğu Türkistan’ın) özerk bölge ilan edilmesi
1971 Avrupalıların Orta Asya’dan çekilmeye başlaması
1974 Türkiye’nin Kıbrıs çıkartması
1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
1988 Azeri-Ermeni ihtilafının başlaması
1990 Sovyetlerin Bakü baskını
1991 SSCB’nin dağılması. BDT’nin ortaya çıkması
1991 Azerbaycan Cumhuriyeti
1991 Kazakistan Cumhuriyeti
1991 Kırgızistan Cumhuriyeti
1991 Özbekistan Cumhuriyeti
1991 Türkmenistan Cumhuriyeti
1991 Dağıstan
1991 Karaçay
1991 Balkar
1991 Kırım Özerk Cumhuriyeti
1991 Tataristan
1991 Çuvaşistan
1991 Başkortostan
1991 Yakutistan
1991 Altay
1991 Hakas
1991 Tuva
1991 Karakalpakistan
1991 Gagavuzya
1991 Taymir
1992 30 Ekim 1992′de Ankara’da ilk Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi’nin yapılması.
1993 Azerbaycan’ın bir kısmının Ermeniler tarafından işgali.
1993 Türk Dili Konuşan Ülkelerin kültür ve sanat alanlarında işbirliğini sağlayan Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi’nin Almatı’da kurulması.
1993 Kültürel, ekonomik ve siyasi nitelikte bir forum olan ve tüm Türk devlet ve toplulukları ile akraba toplulukların katıldığı ilk Türk Kurultayı’nın yapılması.
2005 Kırgızistan’da Lale devrimi.
2005 Kazak lider Nursultan Nazarbayev’in yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Orta Asya’da ortak pazar kurulması teklifi.
2005 Özbekistan’da Andican olayları
2008 Hazar denizinin statüsünün belirlenmesi için kıyıdaş ülkelerin ilk defa bir araya gelmesi.
2008 21 Kasım 2008 tarihinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi kurulması

 

Total
0
Shares
Bir cevap yazın
Önceki
Mo-kao Mağaraları

Mo-kao Mağaraları

V

Sonraki
Tarhan Nizek-Akhun Prensi

Tarhan Nizek-Akhun Prensi

Akhunlar, I

İlginizi çekebilir