Naldöken Türkmenleri

Bunlar, Türkmen gruplarının en önemlilerindendir. Özellikle şimdiki Bulgaristan’da hemen her yerde rastlanan Naldöken Türkmenleri, XVII. yüzyıl başlarına kadar teşkilatını ve bütünlüğünü korumuş, hatta sayıları sürekli olarak artmıştır. Mesela 1543’te yalnız 196 ocak mevcut iken altmış sene sonra, 1603’te 243 ocak olmuş ve tahrir edilenlerin toplamı 8.763 kişiye yükselmiştir. Defterlere kayıt edilmeyenle, herhangi bir sebeple, bu teşkilattan ayrılmış olanları da hesaba katmak şartıyla Naldöken Türkmenlerinin kadın, erkek bütün nüfusunu bu sırada yaklaşık olarak 50.000 kabul etmek mümkündür.

Bunların en fazla bulunduğu yerleri de belgelerden belirleyebiliyoruz. Mesele, Eskihisar-Zağra’da 66 ocak, Filibe’de 46 ocak, Tatarpazarcık’ta 19 ocak Türkmen kaydedilmiş durumdadır. Bunların yanında İhtiman, İzladi, Tatarpazarı, Çirmen, Yanbolu, Şumnu, Varna, Pravadi, Hirsova, Tekfurgölü, Silistre, Aydos, Çernova, Tırnova, Niğbolu, Hasköy, Çırpan, Kazanlık’taki Naldöken Türkmenleri dikkate değer görülenlerdir.

 

Total
0
Shares
Bir cevap yazın
Önceki
Mişerler

Mişerler

Mişerler, İdil-Ural bölgesi Tatarları içerisinde ikinci büyük grubu

Sonraki
Pamir Türkleri

Pamir Türkleri

Pamir Bölgesi Pamir, aslında büyük bölümü Tacikistan ve Kırgızistan’da,

İlginizi çekebilir