Mişerler

Mişerler, İdil-Ural bölgesi Tatarları içerisinde ikinci büyük grubu oluşturmaktadır. Mişerler, yaşadıkları bölgelere göre; Kuzey, Güney, Simbir, Batı-Ural ve Kuzeydoğu Mişerleri alt gruplarına ayrılır fakat burada dikkat çekici olan Simbir Boyu’dur. Çok eski bir Türk boyu olan Simbirler, bugünkü Çuvaş Türklerinin de ata soylarındandır. Mişer Tatarları arasında bugün de yaşayan Simbir adı, bir yandan Çuvaşlar ile Tatarların ortak ataları olmalarının müşahhas örneği olurken, diğer yandan günümüzde Sibirya olarak adlandırılan bölgeye adlarını vermişlerdir. Ruslar tarafından Simbir adı, “Sibir” olarak söylenmektedir ve Sibirya “Simbir ülkesi” manasına bir Türk yurdudur.

Mişer şivesi, Tatar lehçesinin Kuzey şivesini oluşturur. Tarihi dönemlerde Mişerler; Mişar, Tümen, Alatır, Müslüman Türk isimleriyle anılmışlardır.

Edebiyat dillerinin oluşumunda XVIII-XIX. yy.’da Kazan Tatarcasından çok etkilenen Mişerler, daha önce kendilerini yalnızca “Müslüman” olarak adlandırmayı yeğlemelerine rağmen, sonra ortak isim olarak Tatar demeye başlamıştır. Öte yandan, 1926 nüfus sayımında 200 bin kişi kendini “Mişer” adını Tatar kimliğinden sonra bir alt kimlik olarak kabul etmektedir.

Mişerler, Volga Tatarı adıyla da bilinirler. Nüfusları da 2.500.000 civarındadır. Volga-Kazan bölgesindeki Türk nüfusunun yoğunluğu ve çeşitliliği bunların nüfusunun tam tasnifini zorlaştırıyor. Tataristan, Başkurdistan, Moldova cumhuriyetleriyle Nizni Novograd ve Gorki oblastlarıyla çok az olmak üzere Litvanya, Finlandiya ve Ukrayna’da da Mişer vardır.

Total
0
Shares
Bir cevap yazın
Önceki
Tunguzlar – Evenkler

Tunguzlar – Evenkler

Dilleri Altay dil ailesine mensup olup Türkler ve Moğollarla yakından ilgili,

Sonraki
Naldöken Türkmenleri

Naldöken Türkmenleri

Bunlar, Türkmen gruplarının en önemlilerindendir

İlginizi çekebilir