Kara Tatarlar – Mugallar

1243 yılında Selçuklu ordusunu mağlup eden Moğollar,1256 yılından itibaren fiilen Anadolu’da işgal kuvvetleri bulundurmaya başladılar. Zamanla bu işgal kuvvetlerinin sayısı arttı ve öyle bir duruma geldi ki Moğol oymakları Sivas’tan Kütahya ‘ya kadar orta Anadolu’da ki göçebe hayata elverişli bütün otlakları işgal ettiler.

XIV. yüz yılın sonlarında adı geçen Moğollara Anadolu’da  “Tatar” bazen de “Muğal Tatarı” denilmekte idi. Timurlu ve diğer kaynaklarda ise bunlara “Kara Tatar” ve bazen de  “Kara Tatar Türkleri” adı verilir. Bu son isim Kara Tatarların zamanla birçok bakımdan Türkmenleşmiş olduklarını gösterir.

Ankara Savaşında Osmanlı ordusunda bulundular. Osmanlı müverrihleri, savaşın kaybedilmesini,Tatar hainliği ile izah ederlerse de bu isabetli bir hüküm değildir.Evvela,Osmanlı ordusundaki Tatar askerlerinin on binden fazla olmadığı muhakkaktır.Saniyen; gerek Timur kaynaklarında gerek başka kaynaklarda Tatarın hainliğinden, yani savaş esnasında Çağatay saflarına katıldığından bahis edilmemesi, bu geçişin mühim olmadığını ifade eder.

Bu husus ne olursa olsun, Timur Anadolu’dan dönerken Kara Tatarları Türkistan’a götürmeye karar verdi ve bu kararını tatbik etti. Tatarlar Anadolu’dan ayrılmak ve dedelerinin yurduna dönmek istemiyorlardı. Çünkü, burada doğup büyümüşlerdi. Birçok bakımdan Türkmenleşmişlerdi. Fazla olarak; Anadolu’da ki yurtlarında müreffeh bir hayat geçirmekte idiler. Onun için İran’a getirildiğinde Türkiye’ye kaçmaya çalıştılar, fakat muvaffak olamadıkları gibi ağır bir şekilde cezalandırıldılar. Timur’un ölümünden sonra da bir kısmı yerleştirildikleri bölgeden Türkiye’ye dönmek istediler ise de bu da önlendi.

Kara Tatarlardan birçoğu da Anadolu’da kalabilmişti. Sivas’tan Ankara bölgesine kadar yayılan ve tahrir defterlerinde ,”Ulu Yörük” veya “Ulu Yörük Türkleri” denilen topluluktan bir kısmının Kara Tatar kalıntısı olduğu kati bir şekilde anlaşılıyor. Kara Tatarların Anadolu’dan göçürülmesi üzerine bu bölgeler Dulkadirli Türkmenleri tarafından işgal ve iskan edildi. Bu Türkmenler Oğuz elinin Boz Ok koluna mensup olduklarından,Yozgat ve komşu yörelerde yurt tuttuktan sonrada Boz Ok adını taşımaya devam ettiler.Boz Ok adı bölgeyi değil orada yaşayan halkı ifade diyordu.Ancak daha sonra Bozok bölge adı anlamını taşımaya başladı.

Total
0
Shares
Comments 1
  1. merhaba ben bir üniversite öğrencisiyim ailem tatar türkü olduğumuzu söylemekte ama ben soyağazcımı öğrenmek ve çoçuklarımada öğretmek istiyorum yardımcı olursanız sevinirim iyi günler

Bir yanıt yazın
Önceki
Tuva Türkleri

Tuva Türkleri

Tuva Cumhuriyeti, günümüzde Rusya Federasyonu içerisinde özerk bir yapısı

Sonraki
Kocacık (Kızıloğuz) Türkmenleri

Kocacık (Kızıloğuz) Türkmenleri

Kocacık, Makedonya’nın Debre yakınlarında Merkez Jupa’ya bağlı köy

İlginizi çekebilir