Hülagu Han

TARİH YAZANLARIN BÜYÜK İHANETİ;

ŞANLI TÜRK LİDERİ HÜLAGU HAN

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. ( M.Kemal Atatürk )

Yazıya başlarken, Türkün Son Başbuğu Atatürk’ün; sözleri ile başlamayı uygun gördüm. Tarih yazanların “İHANETLERİ” nedeni ile birçok Türk Bahadırı, TARİHTE hak ettiği değeri görememiş ve lanetlenmekten kurtulamamıştır.

Sırf Müslüman olmadığı için, büyük haksızlığa uğramış tarihi şahsiyetlerinden biri de hiç şüphesiz HÜLAGU HAN dır.

Bu yazımda Hülagu Han’dan bahsetmek istiyorum.

Adına, Ümmetçi-Sentezciler tarafından Beddua edilen Hülagu Han kimdir….

Moğol İmparatorluğunun kurucusu, büyük savaşçı Çingiz (Cengiz) Kağan’ın oğlu ve İlhanlı Devletinin kurucusu Müngke (Mengü) Kağan’ın kardeşidir.

13. yüzyılda yaşadı; sürekli savaşmakla geçen 48 yıllık ömrü boyunca, sadece bir kez yenildi, O’nu yenen kişi ise Çingiz’in torunu ve kendi öz yeğeni olan Berke idi. 1258 yılında Bağdat’a girerek Abbasiler’in kökünü kurutması sayesinde adını tarih sayfalarına yazdırdı.

Ümmetçi-Sentezci güruh; ABBASİ HALİFESİ’ni (Mustasım) öldürdüğünden dolayı kinlerini kustukları Hülagu’ya, ağızları dolusu küfür eder, Bağdat da ki en büyük kütüphanenin yakıldığını ve böylece dünya bilim olarak 1000 geriye gittiği safsatası anlatır.

Lise yıllarında, Tarih öğretmenimiz: Moğollar tarafından Bağdat da ki Beytül Hikme isimli kütüphanedeki binlerce el yazması kitabın acımasızca yakıldığını, Müslüman insanları da kılıçtan geçirdiklerini anlatmıştı.

Yıllar sonra, kendi imkanlarımızla araştırdığımız zaman; Beytül Hikme’nin sadece binasının ortadan kaldırıldığı, İçinde bulunan kitaplarında Hülagunun baş veziri Nasurettin Tusi tarafından Merage’de kurulan rasathane götürüldüğünü öğrendik.

Merage rasathanesinde kurulan kütüphanede 400.000(Dört yüz Bin) kitaptan oluşturulduğu bilinmektedir. Nasurettin Tusi bilimsel ve felsefi çalışmalarında Hülagu Han dan destek alarak yapmıştır.(Ayrıca Nasurettin Tusi Şia mezhebindendir.)

Ayrıca, Bilime ve sanata karşı da büyük saygısı vardı. Hülagu Han, sarayına bilginleri toplar ve onları korurdu. Bilgiye merakı vardı. Kendisi astronomi ve kimya ile uğraşırdı.

Bilginleri toplayarak ilim akademileri kurdu. Aladağ’da saraylar, Huy’da camiler yaptırdı. Tebriz şehri onun döneminde bir bilim merkezi oldu. Bizans’tan oraya kozmografya ve diğer ilimleri öğrenmek için öğrenciler geliyordu.

Günümüz de, ders olarak okullarda okutulan tarih dersinde, Hülagu’nun bahadırlığından ziyade, bir iki satır, kurduğu devlet ile ilgili bilgiler içermektedir. Aynı bilgiler, Timur ve Cengiz Kağan dada aynıdır. Bütün bilgileri toplasan ancak 45 dakikalık 1 ders konusu bile etmemektedir.

Daha Türk çocuğu eğitimin ilk günlerinde Türkün abide şahsiyetlerin den uzak tutulmakta, emperyalizmin, Süpermen, Batman, vb. gibi hayal kahramanlarına itilmektedir.

Bu nedenle ilköğretim öğrencisi bir çocuk, Çin sarayını basan Kürşad değil, emperyalizmin Süpermenini hayal etmektedir. Bu nedenle genç dimağlara; Türk’ün yiğit kahramanlarını anlatmak, boynumuzun borcudur.

Hülagu Han; Haşhaşilerin merkezi olan, ulaşılmaz denilen Alamut kalesini yerle bir etmiştir.

Bütün ömrü savaş meydanlarında geçen Hülagu Han, Bağdat’ı kuşattığında ABBASİ HALİFESİ teslim ol çağrılarına;

Halife Mustasım, eğer kendisine saldırırsa Allah’ın gazabına uğrayacağını söyleyerek teslim olmayı reddetti. (Birçok kaynak Halife’nin saldırı için yeterli önlem almadığını Bağdat’ı çevreleyen surları ve ordusunu güçlendirmediğini yazıyor.)

Savaş sonunda Halifenin akıbeti kötü olur. Yakalanan Abbasi halifesi keçeye sarılıp, atlara çiğneterek öldürülmüştür.(Bunun sebebi de asil kanın-liderin kanının yere akarsa uğursuzluk getirileceğine inanılırdı. Bu nedenle halife; keçeye sarılarak atlara çiğneterek öldürülmüştür.)

Kale kuşatmalarında, her zaman Türk olmayan unsurlar (genellikle Çinliler) en ön safta sürülürdü. Burdan, Hülagu Hanın kendi ulusuna verdiği önemi de daha çok anlıyoruz.

 

HÜLAGU HANIN ARAP HALİFESİNE MEKTUBU

“Biz, Tanrının kuvveti ile kaldık ve onun kuvveti ile muvaffak olduk ve olmaktayız. Hiç şüphe yoktur ki biz, Tanrının yeryüzündeki askeriyiz; kendisi gazabına uğratmak istediği kimselerin üzerine bizi gönderir. Hadiseler, size ibret ve sözümüz size nasihat olsun.

Nice kimseleri yok ettik, nice çocukları atasız bıraktık, yeryüzünün üstünü değiştirdik ve altüst ettik; size kaçmak var, bizde ise kaçanları yakalamak var, sizin için bizim kılıcımızdan kurtulmak yoktur; siz nerede bulunursanız bulunun oklarımız size yetişir, atlarımız her attan ziyade koşar ve oklarımız bütün siperleri deler, kılıcımız indiği yere yıldırım gibi iner, akıllarımız dağlar gibi sağlamdır, sayımız ise kumlar kadar çoktur; bizden aman dileyen selamete erer, bizimle savaşa yeltenenler sonunda pişman olurlar.

Siz bize “kafir” diyorsunuz, biz de size “fasık” diyoruz. Biz, bütün işleri tedvin ve takdir eden Tanrı tarafından, size musallat edildik. Yeryüzünün batı ve doğusu bizim elimizdedir, hiçbir yere kaçıp kurtulamazsınız”

Diye haber gönderdiği rivayet edilir.

Korku nedir bilmeyen bir kişi olduğu söylenir; en büyük zevki ormandan yakalanıp getirilen vahşi boz ayılarla özel bir arenada güreş tutmakmış.

Hıristiyan Gagauz Türkü olan eşi Tokuz Katundan doğan oğlu Abaka Kağan da babası Hülagu ve dedesi Çingiz’in izinden gitmiş yaman bir yiğittir. Babasının ölümünden sonra İlhanlı Devletinin başına geçti ama çok genç yaşta zehirlenerek öldürüldü.

Türklüğe sarılmanın, tek kurtuluş olacağı yakın bir gelecekte; Hülagu Han iyice tanınacağına eminim.

Hülagu Han; genelde Müslümanlar ile savaştığı için İslamcı-Ümmetçi-Sentezci kesim tarafından hiç sevilmezler; Türklükten dışlanıp kötülenmektedirler. Fakat fiziksel açıdan Moğollara hiç benzemeyen; sarışın, mavi gözlü, beyaz tenli bir kişi olduğu bilim adamlarınca da kanıtlanmış olan Çingiz, soyu Gök-Türklere dayanan saf kan bir Türk’tür, dolayısıyla Hülagu de Türk’tür.

Hülagu Hanın bir diğer özelliği ise; Fetih ettiği yerlerde Türkçe konuşmayı mecbur kılmıştır. Bunu İran tarihini incelediğimiz de görüyoruz. Türkçe konuşmayı mecbur kılan bir hükümdarı, Türklükten nasıl dışlarız, bu en büyük insafsızlıktır.

İslamlaşmayı; Araplaşmak ve onun kültürünü yaşatmak olarak anlayan, Türk milleti belki bu gün Türkçe konuşmasını bile Hülagu Hana borçludur.(1937 kadar camilerde hutbeler bile Arapça okunmuştur. Bu son derece önemlidir)

Bağdat seferi olmasa; Anadolu Türklüğü belki de tamamen Araplaşacak yada farsileşecekti.

Tarih yazanlar; hiçbir zaman tarihi yapanlara, sadık kalmadığı için birçok şey göz ardı edilir. Örneğin; Arapların (Kuteybe Bin Müslim) Talkan ve Curcan’da katlettikleri yüz binlerce Türkün adı bile anılmaz. 24 Km yol boyunca ağaçlara asılarak katledilen Türklerin adı bile geçmez.

Türk Genci olarak: Tarihimizin noktasından, virgülüne kadar her şeyine sahip çıkacağız. Türk çocuğu; Irkından binlerce kahramanın çıktığını bilecek, Türk olmanın gururunu yaşayacak, gelecek için ümitsizliğe kapılmayacaktır.

Kaynak: Anonim

Total
0
Shares
Comments 22
 1. Yav hasta oluyorum şu din ırk kavgasına, arabın kültürü ona benim kültürüm bana, kim neye inanirsa inânsin, Türklük kaderim islam tercihim ben müslüman arapla değil hıristiyan Gagauz la daha iyi anlasiyorum demekki yasamak için dil kültür daha önemli dini dilediğin gibi yaşa arapla din olmasa bağlayan en ufak benzerlik yok ben gurbetciyim Gagauz Türkmen kazak yada Kırgız komsularimiz var arada en ufak fark yok Gagauzlar müslüman değil biliyorsun arap komsularimizda var onlarla en ufak benzerligimiz yok sadece din

 2. hülagu han a methiye düzen zavallı…bagdatta 800000 müslümanı ve islam dünyasında milyonlarca müslümanı katlettiğini bir tek sen okumadın anlaşılan…

 3. sayın admin sana sonsuz teşekkülerimi iletir ve başarılarının devamını dilerim kaybolmuş olan türk örf ve adetlerini en doğru şekilde genç nesile aktarmak tabiki gerçeği savunan her türkün görevidir bugun milli içkisini kımız deyilde ayran sananlar tıp kı hülagü hanında dediği gibi bizlerin gafletinden kaçamayaçlardır bugun türklük yerine arap ümmetçiliği yapanların hali ortadadır ermeniler mecliste cirit atar terör başı dedikleri ülkeye emir verir ve tükler azınlık olarak kendilerine dayatılana boyun eymektedir bu utanç atalarına ve son baş buğ kemal atatürke yapılan ihanetin sonucudur nezmanki türkler kendine döner ulu tegriye ibadetini yapar ozaman türk gene dünyaya hük meder …. tanrı türkü korusun…

 4. arkadaşım lütfen boş hurafe laflar kullanma sen tıpkı diyerleri gibi düşmanının koynuna girmiş bir sözde türksün sana sorsam türkler islama istiyerek girmiştir ama işin gerçeği kendi aralarında bölünen türk kavimlerinin zayıflamasını fırsat gören şerefsiz islam öncüleri askerlerini türk kavimlerine çevirmiş ve bunun neticesinde binlerce türk katledilmiş yaşiyanlar ise köle olarak rehin alınmış ve islamlaştırılmıştır biz türkiye türklerinin tarihine bakarsan bunu cok iyi anlarsın fakat bilinmelidirki türk hiçbir zaman köle olarak kullanılamamış kendi ırkını tekrar bir ararya getirerek üstünlük sağlamıştır bununla birlikte gecen zamanda türkler bircok galibiyet kazanmış ve tekrar kendi içinde bölünerek boylara ayrılmıştır kayı boyunun osmanlıyı kurmasıyla diyer türk boylarını görmezden gelmesi en büyük ihanettir ki bu gerçek tarih kitaplarındada yazmaktadır en son osmanlı yıkılarak islamı bitirmeye yemin etmiş bir türk evladı olan baş buğ mustafa kemal atatürk türkiyeyi kurmuş türklere yeni bir ülke kazandırmıştır ama siz türkiye türkleri okadar namer nankör bir kavimsiniski tıptı geçmişteki atalarınıza yaptığınız ihaneti bugunde baş buğ mustafa kemal atatürke yapıyorsunuz yani anlican sizler asla türk olamadınız ya arap oldunuz yada yahudi gecenlerde hepimiz ermeniyiz diye bağırıyordunuz dünya gazeteleri bunuda gördü o yüzden boş konuşmayın ihanetinizi haklı göstermeye çalışmayın biz türkler kimin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz…

 5. Ben Hem Türküm ve Müslümanim
  ama avrupada yasiyorum ve görüyorum arada büyük zeka kitligi var
  hele afrika ve müslüman ülkeler teknolojie ve ilim irfan diye birsey
  hepsi allahi cok seviyormus ama hic bir müslüman ülkede agir büyük teknolojie yok misal bir rusya,japonya,almanya,ingiltere,israil
  ücüncü ülke dedikleri Hindistan bile aldi basini gidiyor
  hersey kuranda var diyorlar neden bizimkiler birseyler yapamiyorlar
  zeka kitligi veya geriligi mi var ben hakikaten gocunuyorum
  bizde cok cahillik,yobazlik, kutsamislik var ilkelik vahsilik
  resmen insana tapiyorlar
  kurban da bile öyle hayvanlari kabeye ceviriyorlar allah mi üstün muhammedmi , muhammed bir insandir allah tanri yaratici degildir
  hayvanlari neden vir vurusta öldürmüyorlar hayanlari 15 dakika
  can cekistiriyorlar bunun arkasindaki gerek nedir eziyet, vahset
  iste kurban allah peygamber diye kandirma kusura bakmayin ama
  Karsilik VOODOO Dini ???????????????
  Allahi o kadar cok seviyorlarmis neden medeni bir ülke seviyesine gelemediler de evren aleme dev teleslop gönderip evreni arastiramadilar allhin yaraticini gücünü güzeligini görürlerdi
  NEDEN YAPAMADILAR NEDEN
  SAYGILAR

 6. Burada hem Müslümanım, hem de Türküm yazanlara soruyorum; sizler için Türklük mü önemli, Müslümanlık mı? Size tavsiyem önce Türk olun, daha sonra kim ne olmak istiyorsa olsun, hangi dine inanmak istiyorsa istesin. Türkler laiktir ve öyle kalmalıdır. Soyuna dini tercih edenler, her zaman başka milletlerin gelin kızı olur.

 7. Bir Türk’ün Müslüman olmakta ısrar etmesi “celladına aşık olması”dır.

  Bizzat en sağlam İslam kaynaklarında geçen şu hadisi var Muhammed’in:
  “…Siz Müslümanlar, …yüzleri kalkan gibi, derisi üst üste binmiş olan Türklerle öldürüşmedikçe (birbinizi gebertmedikçe) kıyamet kopmaz.”

  Buhari, e’s-Sahih, Kitabu’l Cihad/95;
  Müslim e’s-Sahih, Kitabu’l Fiten/66, hadis no: 2912
  İbn Mace, hadis no: 4097-4098

  Bu sadece bir örnek, bunun gibi başka hadisler de var. Ayrıca Kur’an’da Kehf:86-89 ve Enbiya:96’da geçen, insanlığa felaket getirici Ye’cüc-Me’cüc ırkıyla kastedilen yine biz Türklerdir. (detaylar için bkz: Prof. İlhan Arsel, Arap Milliyetçiliği ve Türkler, Kaynak Yayınları)

  Kısaca hem yazdığı kitapta (Kur’an); hem de ağzıyla benim ırkıma-soyuma söven bir insanın dinini kabul etmek, Türklüğe ihanet demektir. Bir insan hem Türk hem Müslüman olamaz, birini tercih etmek durumunda. Göktanrı inancımız en iyisidir.

 8. Ulen totoş mısırcı. 670 ve 740 yılları arasında arapların yapmış olduğu Türk katliamını neden konuşmuyorsun. Arap piçlerinin ne işi vardı Horasan’da Semerkand’da. Türk olduğun içinmi utanıyorsun. Kaldıki sen koskoca devlet kurmuş Atatürk’e bile dil uzatıyorsun. Sen ve senin gibi hocalar ingiliz ajanısınız tıpkı cemalettin afgani gibi saidi nursi gibi. Hepinizin kemiğini ingilizler veriyor siz de yiyorsunuz.
  Şu bir gerçektirki eğer araplar Türk yurdu olan Horasan, Semerkand, Talkan ve Curcan’a saldırıp 100bin Türk erkeğini katledmesydi, 50 bin Türk kadınını köle pazarlarında köle ve cariye olarak satmasaydı, çocukları öldürmeseydi TÜRK’ün BAŞBUĞU CENGİZHAN arap itlerine bulaşmazdı bile.

 9. Ey yönetici gaflet icindesin. Sağa sola saldiriyorsun.. Türkiye cumhuriyeti tarih kitaplarının tamamen değişmesi gerektiğine inanıyorum ona tamamen katılıyorum ama türk İslam araplara gelmedi bütün dünya insanlarına geldi bunu unutma ben müslüman ve türk olduğum için gurur duyuyorum ama anladığım kadarıyla sen sadece türklük konusunda takılmış gök tanrı inancında kalmissin artı yönetici olarak yapıcı değil yıkıcı konuşmanın hic bir anlamı yoktur yazık ben orta asyadaki ecdadimla orta dogudaki memluluklerde gurur duyarim hepsi onur ve gurur abidesi idiler. Hulagu han büyük bir önder lider ve savaşçıydı kimse kusura bakmasını savaşta kimse kimsenin dinine bakmaz savaşta tek unsur vardır oda düşman. Hulagu han kardeşiyle savaştığı gibi.. Ve son olarak yönetici ahirette ırkın değil dinin önemli.. Eee tabiki sen ahiretede inanmazsin simdi 😉

 10. Yönetici sonuna kadar haklı islamiyet arapları ilgilendirir

 11. Yönetici seni tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunarım öncelikle doğru ve tarafsız bir tarih sunduğun için. İkinci teşekkürüm ise Türklüğünü unutup arap kölesi olmuş ümmetçilere verdiğin çok güzel cevaplar için. Türklük ile islam her zaman için çelişir, geleneklerimize adetlerimize ters geli. Araplar ise düşman kavimlerimizdendir. Kaldı ki ben Türk’üm diyen birisinin Araplara inmiş bir dini kabul etmesini anlayamıyorum. Tarihte bile Türklerin kılıç zoru ile müslüman olduğu görülüyor. Bunlara rağmen gelmiş burada islam Türklükten önce gelir diyor, sen Türk filan değilsin ermeni arap kürt karışımı bir tohumsun! yönetici siten ve yazıların harika tekrar teşekkürler. İyi günler dilerim kandaşlarım.

 12. Türklük Kanla geçer ama Türk kanı taşıyorsun diye Türk olmazsın anca Türk gibi yaşarsan Türk olursun Türkler kendi yaşam tarzlarına uygun olmasa Müslüman olurlar mıydı tabiki hayır.Türklüğünbenim yanımda en büyük göstergesi kan değil Türk gibi olmaktır.Gerçekten Türk gibi yaşayan insan düzgün bir insan olduu için yanımda Müslüman yada herhangi bir dinden olması farketmez onu kardeşim sayabilirim.Ama Türklükten nasibini almamış sadece o soydan geldiğini iddia etme onu kusura bakma ama Türk yapmaz şuan Türkiye de Türklerin gerçekten azınlıkta olması gibi Türküm diyen bile Türk gibi değil İngilizden,Almandan,Fransızdan hiç bir farkı yok.Allah Türkü korusun,Türk gibi yaşamayı nasip etsin!

 13. Bak Halil İbrahim Acar,

  Objektif olma konusunda söz konusu Türklüğüm ve ülküm olduğunda bir hayli zor oluyor özelikle de bunca zamandır dayatılmış, saptırılmış ve gizlenmiş tarihimizi batı medeniyetinden öğrendikçe kimlerin daha objektif olduklarına siz karar verin.

  İslamiyet konusunda tarih ve olaylar ortadadır yazıklarımızın ve yayınladıklarımızın arkasındayız bunları tekrardan sizinle tartışmaya da niyetim yok açın okuyun beğenirsiniz veya beğenmezsiniz o sizin bileceğiniz bir konu.Özetle tarihimiz boyunca Arap milletinden ve İslamiyet altına girmiş olmamızın gereğini çekmekteyiz.

  Irkımızın gereği olarak Türk ırkını seviyor olmamız bizi ırkçı yapacaksa sizin gibi ümmetçilerin halkın kardeşliği adı altında Arap, Kürt seviciliği yapmamızı bekleyemezsiniz bizden, bunun sonuçlarını da maalesef bugünlerde görüyoruz.Diğer ırklarla hiçbir sorunum yoktur yeter ki Türk’e düşman olmasınlar.

  Taksimde hepimiz Ermeniyiz diye bağıran Türkler sizinde belirttiğiniz gibi bizden olamazlar olsa olsa sizlerdendir !

  Sanırım siz Türk tarihi diye okuduklarınız başka bir topluluğun tarihi ki saçmalamaya başlamışsınız ne demek Hun tarihine bakarsanız Hunların kendilerini hiçbir yerde Türk olarak görmemişler ! buna kargalar bile güler, neyin kafasını yaşıyorsunuz bilemiyorum ! Türkleri küçümsemek adına elinizi geleni yapmaktasınız, işte sizlerin zihniyeti budur !

  Kimin hangi dine inandığı elbette kimseyi ilgilendirmez ancak ne zaman ki inandığınız din bize dayatma yapmaya başlarsa kusura bakmayın hem karşısında oluruz hem de eleştiririz, bu da bizim en doğal demokratik hakkımızdır. Biz ırkçılık yapmıyoruz ama siz ümmetçilik yapıyorsunuz, keşke biraz da Türk olabilseydiniz.

  Son başbuğumuz Mustafa Kemal Atatürk’ü siz hiç ağzınıza almayın, bugüne kadar yerdiğiniz, sövdüğünüz Atatürk’e bakıyorum son zamanlarda pek sarılır oldunuz!

  Biz sizler gibi sadece kendi çıkarları doğrultusunda sadece Fatihi ata olarak görenlerden değiliz emin olun Atatürk’ümüzün her biri sözünü bilir ve izinden gideriz !

  Şimdi sizden ricam, bakın rica diyorum lütfen sitemi daha fazla kirletmeyiniz ve uzak durunuz !

  Tanrı Türkü Korusun ve Kut versin !

 14. keşke biraz daha objektif olup sanki müslüman düşmanıymış edasında yorum katmadan tarihi yazsanız yorum kısmınıda bize bıraksaydınız..tamamen hitler tarzı bir düşünce ürünü olmuş..türk olmak gurur verici bir özellik olması ayrı diğer bütün milletleri hakir görmek ayrı..son olarak hun tarihine bakarsanız hiç bir yerde kendilerini türk görmemiş bir kavmi sanki türk ırkından gibi göstermek ve kabul etmek gafletindesiniz..taksimde hepimiz ermeniyiz diyen sözde türkler gibi siz ermeniyiz diyorsunuzda ermeniler sizi kabul etmiyor..hangi dine inandığınız kimseyi ilgilendirmez insanların dini inançlarıda sizi ilgilendirmez..islam dinine hakaret edeceğim adı altında ırkçılık yapmanız sizi türk yapmaz…çünkü türk elde ettiği topraklardaki halklara zulmeden değildir..atatürkü en başa koymuşsunuz ama onun sözlerinden bile haberiniz yok..çanakkale savaşında kurtuluş savaşında söylediklerini öğrenin sizinki düpedüz haçlı zihniyeti..

 15. Sayın admin öncelikle gerçek tarihimizi bize aktardığınız için şükranlarımı sunarım.Fakat çeliştiğimiz bir nokta vardır ki o da yazdığınız yorumda ‘İslamiyet Bizden Çok arapları ilgilendirir’ CÜMLESİDİR bu sözünüzün tutulacak,savunulacak hiç bir yönü yoktur Araplara peygamber gelmemiştir Tüm DÜNYAYA gelmiştir o kavimden çıkmasının sebebi ise Arapların görülmemiş bir şekilde sapıttıkları,yoldan çıktıkları,Türklerden çıkmamasının sebebi ise Tarih boyunca Türk kavimlerinin diğerleri gibi sapıtmamasıdır…
  sizin gibi tarihi seven ve araştıran birinin bu bilmemesi bir hayli şaşırmama sebep olmuştur Saygılarımla…

 16. Sayın Kadir Mısıroğlu, öncelikle bunlar sizin şahsi görüşlerinizdir ve beni zerre kadar ilgilendirmemektedir, bu görüşleriniz ancak sizin gibi İslamiyete inanmışları bağlar beni değil. Affedersiniz ama siz kim oluyorsunuz da bana hadsizce aklımı başıma almamı öneriyorsunuz bunlar birer görüş ve inançtır, kim neye inanırsa inanır kim neyi savunursa demokratik haklar çerçevesinde savunur yeter aşağılama ve hakaret içermesin bu doğrultuda görüşleriniz sizi bağlar.

  İslamiyet’in gelişmesinde ki Türk unsurunun varlığını inkar ediyorsanız bu da sizin bileceğiniz bir konudur ama gerek tarih gerekse yaşananlar bunun tam aksini göstermektedir.

  Her fert bir şekilde bir millete bağlıdır yani milliyeti olmayan topluluklar yok denilecek kadar azdır bu bağlamda elbette bizler birer Türk olarak şanlı ve onurlu Türk tarihimize sahip çıkıp hem ırkımızı hem de törelerimizi yaşatacağız ve seveceğiz.

  Sizin gibi düşünenlerle ayrılığımız şudur, sizler için öncelik din olarak gözükmektedir bizler içinse din Türklüğümüzden sonra gelir yani önceliğimiz TÜRKLÜĞÜMÜZDÜR, DİNİMİZ değil. Bu yüzdendir ki sizler dini kavramınızı öne alarak milliyetçilik yapamazsınız sizin önceliğiniz ümmetçiliktir, inandığınız din Arap dini, ettiğiniz dualar Arapça, Peygamberiniz Arap, dininiz Arabistan da meydana gelmiştir, şimdi burada herhangi bir Türk unsuru ve oluşumundan söz etmek olası mıdır, asla değil bu yüzden İslamiyet’in biz Türklerden çok Arapları ilgilendirdiği düşüncesindeyim.

  Sonuçta din bir seçimdir isteyen istediğine inanabilir yeter ki sizin inancınız benim inancıma dokunmasın, saldırmasın.

  Bu bağlamda bizden biri olamayan Kürdü ve Arapları bile kardeş görebilecek kadar körseniz sizi inandığınız Allah’ınıza havale etmekten başka bir şey diyemem.

  Unutmayın Türk’ün öz inancı olan Gök Tanrı inancı dışında, Hıristiyan, Budist, Musevi , Ateist, Deist vs.. Türkler de var siz kabul etmeseniz bile ONLAR DA BİZİM ASIL KANDAŞLARIMIZ VE KARDEŞLERİMİZDİR ve TANRI TÜM BU TÜRKLERİ KORUSUN !!!

 17. Ne yani Türkler olmasa İSLAM olmayacakmıydı? Bu sözün şirke kadar gittiğinin farkındamısın? Maide Suresinin 54.ayetini okursan sanırım biraz aklın başına gelir. Milliyetini sevmek başka bir histir ama bu hissi biz olmasaydık İSLAM olmazdı noktasına getirmek büyük bir garabet ve İSLAMİ BİRİKİM yetersizliğinin tezahürüdür. Biz,İSLAMİYET’e ettiğimiz hizmetten ötürü TÜRKlüğümüzle gurur duyarız yoksa körü körüne bir ırk sevdamız olamaz,olmamalıdır. Bu ülkede yaşıyorsak hangi etnik köken olursa olsun ülkemizi sevmeli ve çıkarlarımızı korumalıyız,çünkü burası bizim vatanımız ama Türk olmanın mahşerde bir katkısı olmayacak. Dinsiz Türk’tense Müslüman Boşnak’ı,Arnavut’u,Kürt’ü,Çerkez’i,Çeçen’i kardeş biliriz.

 18. bu hükümdarlardan biride timurdur. lütfen bizi bu konuda da aydınlatın

 19. Müslüman olmadan TÜRK’tük.
  Aslını inkar eden bizden değildir.
  Bence Müslümanlığın milletlere ne kattığından çok,
  Milletler Müslümanlığa ne katmıştır BU DAHA ÖNEMLİDİR.
  TÜRKLER OLMASA MÜSLÜMANLIK NEREDE OLURDU.
  TÜRKLERİ ÇIKAR GERİYE KALAN MÜSLÜMAN MİLLETLERE BAKIN BUNU ANLARSINIZ.

 20. Peygamber sözü tutmayan arapların başına gelenlere şaşırmıyorum. Hadis te Türkler size bulaşmıyorsa siz onlarla savaşmayaın diyor.
  Çünkü Resullullah Allahın izni ile neler olabileceğini biliyor. ve kaçınılmaz kaderi bildiriyor. sen irşad adı altında barbarlık yaparsan Tanrının kırbacını yersin yüzüne.

Bir cevap yazın
Önceki
Işbara Bilge Köl İç Çor

Işbara Bilge Köl İç Çor

Işbara Bilge Köl İç Çor hakkında kaynaklardan derlediğimiz bilgiler maalesef

Sonraki
Sibir Kağan (Shih-Pi)

Sibir Kağan (Shih-Pi)

Sibir Kağan hakkında bilgi vermeye başlamadan evvel şunu belirmek isteriz ki, bu

İlginizi çekebilir