Hamse Türkleri

Sun’i bir topluluk adıdır. Aslında üç Türk ve iki Arap kabilesinin birleşmesinden oluşan ve eski Vilayet-i Hamse hudutlarında yaşayan topluluğa verilen addır.

“İl-i Arab” boyu yarı Türkçe, yarı Arapça konuşmaktadır. Kırma bir Türk boyudur.

“Beseri” yahut Basralı Arap boyu da kırma olup yarı Türkçe yarı Arapça konuşmaktadır.

“İnanlu” veya Eymanlu boyu ise Türkçe konuşur. Güney Azerbaycan Hamse’sinde 10.000 hane, Erdebil’de 300 hane, Fars Hamse’sinde 20 soya ayrılmış 5.000 hane yaşamaktadır. Sonuncular Şiraz’ın güney-doğusunda Fars sahasında oturmaktadırlar. Bunlar; Bayat, Bulurdi, İslamlu, Karia, Kurtbağlu, Yakmurlu, Çaklu, Dinedarlu, Dahu, Mahmutbağlu gibi çeşitli aşiretlere ayrılırlar.

“Baharlu” veya Boharlu boyu, Türkçe konuşur. Fars Hamsesinde 8.000 haneyi bulurlar. Çeşitli boylara ayrılmışlardır. Cerge, Bekle, Sakkız, Ahmetlu, Hacı Attarlu, İsabeğlu, Hacıterlu, Haydarlu, Kerimlu, İsmail Hanlu, Meşhedlu, Safihani, Nasırbeglu, Resulhanlu, İbrahim Hanlu ve Mahmutbeglu bunlar arasında sayılabilir.

“Neferler” boyu Fars Hamsesinin sınırları içinde 3.500 hanedir. Geniş bir soy teşkilatına sahiptirler. Başlıcaları şunlardır: Tatımlı, Kubathanlu, Settarlu, Doluhanlu, Seçerlu, Karabahtlu, Çengizi ve Zamanhanlu.

Fars vilayetinin doğu kısımlarında Fesa ve Fars Hamsesi sahalarında yaşarlar. İran hükümeti, İran Azerbaycan’ı ile Vilayet-i Hamse arasına siyasi maksatlarla Kürdistan eyaletini kurarak bu iki coğrafi bölgedeki Türklerin irtibatını kesme politikası gütmektedir. Eski Vilayet-i Hamse hudutları içinde bugün Kirmanşah, Kuzistan, Kürdistan, Gilan ve Fars eyaletinin bir kısmı bulunmaktadır. Hamseler Fars eyaletinde Kaşkaylarla komşu olup, onlarla gayet iyi komşuluk münasebetleri içinde bulunmaktadırlar. Genellikle Zagros sıradağlarının Batı ve Güney yamaçlarından Irak hududu ile Basra Körfezi kıyılarına kadar uzanan saha içinde yayılmışlardır.

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın
Önceki
Halaç Türkleri

Halaç Türkleri

Pencikend Devleti Halaç Türkleri tarafından 603 yılında kuzeydoğu İran

Sonraki
Horasan Türkleri

Horasan Türkleri

Horasan, en eski Türk yurtlarından birisi olarak Türk dünyasının geleceğine ve

İlginizi çekebilir