Yanıtla: Ede

1- Söylenişi (Telaffuzu) Çok değişik (garip) olan sözcük.
2- “Edeeee” şeklinde uzatarak ve ağız yayılarak söylenen değişik ??
3- Maraş ve çevresinde hitab sözcüğü olarak kullanılır.
Örnek: ” geldin mi edeeee”, “napiyon edeeee”
????