Yanıtla: Çingene

Hindistan´ın Pencap-Sind nehir havzası boyunca Pakistan ve Afganistan´ın da içinde bulunduğu bölgelerden tüm dünyaya yayılmış olan koyu renk tenli, Hint kökenli halk topluluğu.
Gazneli Mahmud´un Hindistan´ı işgali sırasında göçe başlayan çingeneler; Arabistan, Mısır üzerinden Kuzey Afrika´ya yayıldılar; ayrıca İran, Türkiye hattından da Avrupa ve tüm dünyaya yayıldılar.
Türkiye´de çingeneler; çingan, çingane, poşa, abdal, mıtrip ve roman gibi adlarla anılıyorlar.