Yanıtla: Diyarbakırlı kürt “asker”, 3 Türk askeri öldürdü.

Tsk yol geçen hanı değildir.
Rehabilitasyon merkezi hiç değildir.
Türk ordusuna Türk tebaasından başka kimse sokulmamalıdır.