Yanıtla: Ar*p k*rt l*z yazınca

Ebedi gökbörü

Timur’a ”Türk değildir Moğoldur” demişsin. Bu yalan bence Emir Timur’a ”Türk düşmanı” demekle eş değer bir şey. Emir Timur Barlas’tır, Barlaslar da Moğol’dur görüşü hakim. Öncelikle şunu söylemek gerekir, o tarihlerde bir Türk ve Moğol’u ayırmak zordur. Ayrıca Eski Türk Tarihçiliğinin büyük isimlerinden Ahmet Taşağıl onun bir Karluk Türk’ü olduğunu vurgulamıştır. Moğollar’ın kökeni ilgili birçok çeşitli iddialar varken Timur’a direk Moğol demek yanlış olacaktır. Emir Timur Türklüğü bir çok sözünde yüceltmiştir ayrıca. Mesela Firdevsi’nin mezarı başındaki ünlü sözü veya ”Türklüğü yüceltmek için yaşa, Türk’e kılıç kaldıran eli kır.” sözü gibileri buna örnek teşkil eder. Ayrıca ”Tüzükat-ı Timur” kitabı da Türklüğünü destekleyecek sözler içerir.

 

Ayrıca biz Moğollara karşı düşmanlık etmeyiz. Çünkü onlar da bizim akrabamızdır ve Turan devletinin bir parçası olacaklardır. Timur’un Moğol diye bilinmesinin sebebi Uluğ Beğ’in Timur’un kökeni için yaptığı seceredir. Ama aynı secere de Aile kökenin bir ucu Hz. Ali’ye diğer ucu Cengiz Han’a bağlanaıyor. Cengiz Han’a bağlanmasının sebebi köken değildir çünkü eğer Cengiz soyundan gelseydi ”Han” unvanını kullanması gerekirdi. Ama olmadığı için ”Emir” unvanını kullandı. Halil İnalcığın bir sözü vardı; Timur‘un iki ideolojisi vardı. Birincisi, Cengiz ideolojisini ihya etmek, ikincisi gazaydı. Cengiz soyundan olmak Orta Asya’da büyük saygınlık sahibi olmak demektir. O secere bir zorlamadır. Timur Özbek Türküdür.