Yanıtla: Türkçü yönetim

Oğuz Kağan olsun, Cengiz Han olsun, Timur olsun, Atatürk olsun; bugünümüzü borçlu olduğumuz bu kahramanlar silsilesi ve niceleri yokluktan varolmuş ve bir milletin benliğini korumasında başrol oynamış kimselerdir. Türk zaten zor zamanda belli olur. 🙂

Şöyle düşünelim; Osmanlı içinde bulunduğu buhran dönemine girmese ve büyük bir imparatorluk olarak hayatına devam etse idi bugün Atatürk gibi bir Başbuğ’dan bahsedemezdik. Mustafa Kemal sadece Osmanlı ordusu içinde iyi bir komutan olarak anılır ve yaşamını bu şekilde sonlandırırdı. Bu zor durumlar Atatürk’ ü varetmiştir. Atsız’ın dediği gibi: “Dün sultanlara taptığı zannolunan bu millet, milli mevcudiyetini tehlikede görünce bir kumandanın emri altına girmiş, hayatını ortaya atarak istiklalini ve istikbalini kazanmıştır.”

Ümit en son terk olunan şeydir.