Yanıtla: Türk Emperyalizmi

Yalnızca maddi sömürü için yapılırsa emperyalizm, yararlı olabilir. Ancak emperyalizm dediğimizde alınan toprakların, ülkelerin ya da illerin gerçek anlamda sizin olduğu anlamı çıkmaz. Tarih, bunun örnekleri ile doludur. Ftih adı altında topraklarımıza kattığımız yerler oraları gerçekten yurtlaştıramadığımız için birer birer elimizden çıkmıştır.  “Fetih” ya da Türkçesi ile bir il veya ülkeyi savaşarak alma; ne zaman iyi ve yararlı bir iş sayılabilir.?

Eğer aldığınız ili Türk ili yapıyorsanız, Türkleri yeni alınan ile yerleştirip orayı gerçek anlamda Türk yurdu yapıyorsanız; fetih gerçekten yapılmış demektir. Osmanlı zamanında İstanbul’a pek çok Türk yerleştirildi, bu yolla İstanbul büyük ölçüde Türkleşti. Ancak İstanbul’un Türkleşmesi tam olarak cumhuriyetten sonra yapılan rumların gönderildiği mübadele ile gerçekleşti.

Her fetih gerçekten fetih sayılamaz. Örneğin arap ülkelerinin fethi böyledir. Suriye, Irak, Mısır, Filistin, Ürdün gibi arap ülkelerine azınlık sayıda giden Türkler dışında hiç Türk yerleştirmesi (iskan) yapılmamıştır. Yüzyıllar boyunca Osmanlı egemenliğinde kalan bu ülkeler  hep arapların elinde kaldığı için günü gelidiğinde isyan ederek yeniden topraklarını Osmanlı’dan almışlardır. Sonuçta yapılan fetih ve onun uğrunda savaşan Türk askerlerinin tüm emeği boşa gitmiştir.

Unutmayın yerleşmediğiniz topraklar sizin değildir.
Günümüzde bile Türkiye topraklarının önemli bir bölümünde bile Türkler yerleşmemiş olduğu için buralar gerçek anlamda bizim sayılamaz. İllerimiz Türk olmayanların göçle gelip yerleştiği ve  yağma edildiği yerler olmuştur.Türkler, Türkiye’nin her yerinde her ilinde, her ilçesinde, her kasabasında çoğunluk olarak yerleşmeli ve yaşamalıdır. Türkiye’de Türklerin egemenliğinin sağlamlaşması ancak böyle olur. Emperyalizm hayali ile yaşamadan önce kendi elinizde olan ülkenin elinizden çıkıp gidebilme riskine karşı uyanık olun. Kısacası; Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın!