Yanıtla: Tüm kandaşlarım cevap verir misiniz

Türkiye’de milliyetçilik Türkçülerin tekelindedir. Digerleri kuru yığınlardan ibarettir. Hem bu kadar milliyetçi olsa Türkiye böyle mi olurdu ?