Yanıtla: Yurtta Savaş, Dünyada Savaş

‘Muharebe, kavimlerin birleşmesinde en kuvvetli bir âmildir.’  Mustafa Kemal Atatürk