Yanıtla: Oğuzculuk Nedir ?

Ziya Gökalp Turancılık fikrini üç ana aşamaya ayırmıştı.İlk aşama Türkiye’deki Türklerin eğitim, bilim, ekonomi, dil ve kültür bakımından Türkleşmesini kapsıyordu. İkinci aşama ise Oğuzculuktur. Türkçülüğün Esaslarında Ziya Gökalp Turancılığı uzak bir fikir olarak nitelendirmiş ve şu an için İran,Azerbeycan ve yakın bölgelerdeki Türklerle zamana yayılmış sistematik bir kültürel entegrasyon önermiştir. Bu bölgelerde yaşayan Türklerle aramızda bulunan dil ve kültür köprülerinin sağlam tutulmasına dikkat çekmiştir. Üçüncü aşama ise yani Oğuzculuktan sonra Turanın kurulmasıdır.