Yanıtla: Terör örgütüne mensup olanların askere alınması

Geçenlerde görmüştüm

Devrem sen hangi örgüttensin