Yanıtla: Ziya Gökalpin Türk Veya K*rt Olmasıyla İlgili Düşünceleriniz

Gökalp Türkmendir. Yaptığı araştırmalar sonucunda Diyarbakır Türkçesinin Azerbaycan’da konuşulan Türkçenin bir kolu olduğu sonucu vardı. Günümüzde hala Diyarbakır-çermikte Türkmen köyleri bulunmaktadır. Ama birçoğu kültürel asimilasyona uğrayıp benliklerini kaybetmişlerdir.