Yanıtla: Bitig Topluluğunu yeniden kurmalıyız!

Fikir güzel hem çok sayıda kişinin bir kitabı okuduktan sonra farklı yönlerini tartışması herkes için faydalı olur. Üyeler arasında da bilgi ve fikir alışverişi sağlanmış olur. İlk olarak İlber Ortaylı’dan başlanılması gerektiğini düşünüyorum. Okunması ve üzerine tartışılması daha rahat olur