Yanıtla: Bitig Topluluğu

Topluluk için yeni konular açmak yerine genel bir başlık altında üyeleri ve okunacak kitapları belirlemek daha mantıklı. Kitapları ise kendi isimleri taşiyan konularda tartışırız.

Esen kalın kandaşlar.