Yanıtla: Mutlak Seveceksin

Atsız, Ruh Adam kitabında Güntülü’nün ağzından Türk şiiri ile ilgili beklentilerini şöyle söyler:zannedersem ileride hece, ahenk bakımından aruzu geçecek fakat heceyi tekamül ettirecek
büyük şairler aruzun ahenginden, musikisinden çok istifade edeceklerdir. belki de hece ile aruzun birlesip kaynasmasından yeni bir vezin doğacak ve bu yeni vezin aruzun ritmini, hecenin mana kuvveti için elzem olan serbestliğini kendisinde toplayacaktır…” İşte belki de bu şiir bu beklentilerin gerçek hayata geçirilmesidir.