Yanıtla: Türk Mitolojisi Kitap

Bahaeddin Ögel – Türk Mitolojisi 2 cilt şeklindedir ve bu alanda en iyi kaynak kitaplardan biridir. Bu yıl Türk Mitolojisi ve İkonografisi dersini göreceğim, isterseniz tekrar kitap öneririm.