Yanıtla: Merkez Demokrat Parti

Meral Akşener’in Türkçülükle alakalı olduğunu söylemedim zaten, burada asıl altı çizilmesi gereken kişi, Profesör Doktor Ümit Özdağ’dır. Mevcut siyasi konjonktürde desteklenecek bir siyasi parti bulunmadığının hepimiz farkındayız.