Yanıtla: NAKŞİBENDİ KOLLARINDAN HALİD-İ KÜRDİ TARİKATI: MENZİL’E ÜLKÜCÜLER NASIL SOKULDU

İSPİR’e katılıyorum bence de değil,ayrıca bu sayı neredeyse birbiriyle doğru orantılı.

Yaşlı nüfusun İslamcı tarafı,genç nüfusun Milliyetçi tarafı ağır basıyor,tekrar ve tekrardan dediğim gibi milli ülkü din ve siyasetle bağdaşmaz,bağdaşırsa bu sentezde olduğu gibi kopukluk olur.