Yanıtla: Türk Dil Kurumu 85 Yaşında!

Melezleşmiş iktidarların yıllar ilerlerdikçe kendi fikirlerine dönük teşkilatlandırıp pasifleştirmemesi dileğiyle nice 85 . yıllara .