Yanıtla: Enver Paşa

Bence kendi değerli bir Türk Milliyetçisidir ve bir Türk Beyi gibi uçmağa varmıştır. Fakat aydınların Atatürk’le karşılaştırma hastalığı yüzünden mesafeli kalmışızdır.