Yanıtla: Avasım Şehirleri

İlginçtir abbasi halifesi bu yerleşen Türklere zevce olarak Türk kızlar getirmiş ve kültürlerini korumasını sağlayacak eserler yapmıştır fakat bu Türklere yönelik yapılan katliamları unutturmamalıdır.