Yanıtla: TÜRKLER VE İSLAMİYET’E GEÇİŞ

Türkler İslam inancının geniş coğrafyalara yayılmasında ve dünyanın geri kalan kısmında tanınmasında önemli rol oynamıştır. İslamiyetin yayılması sadece Avrupa kıtasında gerçekleşmemiştir.Bugün Güney Asya olarak adlandırılan bölgede İslamiyet inancı Delhi Türk Sultanlığı ve Babürlüler hoşgörülü yönetim anlayışı ile yayılabilmiş ve yerel dinlerle özellikle Hinduizm ile çatışmadan ayrı olarak varlığını sürdürebilmiştir. Türkler her zaman İslam inancının modern yüzünü oluşturmuşlardır. Bugün sokakta dilenen Suriyelilerle , Müslüman Afrika’ya, Pakistan’a bakın. Hepsi müslüman ve geçmişte dedeleri belki de Türklerle aynı Osmanlı tebaasına aitti ve ne haldeler onu düşünün