Yanıtla: Memlük Devleti (ed-Devletü’t-Türkiyye)

Memlükler tarih açışından gerçekten çok önemlidir,Sümerler kadar tarihe etkili damga vurmuşlardır.