Yanıtla: Talat Paşa’nın Istanbul’u Terkederken Sadrazam İzzet Paşa’ya Gönderdiği Mektup

Bu mektup bence gayet önemli, aksi taktirde Osmanlı’yı savaşa sürükleyip, yenilgi sonrasında ise topraklarını terk eden biri algısı oluşturmaktadır. Fakat bence mücadele için yaşamaya mecbur olduğunu bilen, bunun için istemediği halde Almanya’ya gitmiştir. Ölmeden Atatürk ile irtibat halinde olduğu bilinmekte ve öldükten sonra da ailesine şehit aylığı bağlanması sebebiyle, Türkiye kurulduktan sonra faydasına faaliyette bulunduğu bir nevi ortadadır.