Yanıtla: Mankurtluk Nedir ?

Bu işkence yöntemini duymuştum ama adına ‘mankurtluk’ dendiğini bilmiyordum.