Yanıtla: Arpad Hanedanlığı ve Macarların Kökeni

Macarların taşıdığı kanın çoğunluğu Türk olduğunu biliyordum,JOBBİK gibi bir partileri ve bu parti başkanının tarih bilgisi ve dedikleri çok gerçek ve nettir.