Türkmenler

Türkmenler (Türkmence Türkmenler), çoğunlukla Türkmenistan’da, ufak bir kısmı da İran’da yaşayan Türk halkıdır. Tarihi bakımdan bütün Oğuz kolundan Batı Türklerine (Anadolu ve Suriye) Türkmen denilmesine karşın günümüzde Türkmen kelimesi uluslararası kullanım olarak genellikle Türkmenistan’da ve Orta Asya’nın bazı bölgeleri ile Kafkasya’da (Kafkas Türkmenleri) yaşayan halklar ve Irak Türkmenleri için kullanıldığı gibi yaygın biçimde Türkiye Türkmenleri için de kullanılmaktadır.

 

Türkmen adıyla anılan Oğuzlar

İlk kez VIII. yy da bir Sogut mektubunda geçen, X. yy dan itibaren genel bir adlandırma olarak yerleşik hayata geçmiş Türkler için, ağırlıklı olarak da Müslüman Oğuz boyları için kullanılmaya başlanılan Türkmen adı bugün dar manada Türkmenistan Cumhuriyetinde yaşayan Türkmenler ile Irak, İran, Suriye ve Anadolu’daki Türkmen boylarına mensup olanlar için kullanılmaktadır. Türkmenler, İslamiyet’i kabul etmiş Oğuz boylarıdır. Türkmenler (Oğuzlar) 24 boydan oluşur. Başta Türkmenistan, Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere Afganistan, Balkanlar, Rusya, Irak, Suriye ve İran’da yaşamaktadırlar.[kaynak belirtilmeli]Türkiye, Balkanlar, Irak ve Suriye’de yaşayan Türkmenler de, Türk olarak adlandırılır. Azerbaycan ve İran’dakiler ise Azeri Türkleri adını almışlardır. Anadolu Türklüğü’nün bel kemiğini, Türkmenler oluşturur ve bağları oldukça güçlüdür. Hazar Denizi’nin ötesinde yaşayan Türkmenlere “Yaka Türkmenleri”, Anadolu’da yerleşik Türkmenlere ise “Anadolu Türkmenleri” denir.

“Türkmen” kelimesi, en yetkin müelliflere göre imanlı Türk anlamına gelir. İranlılar, Müslüman Oğuzları şamancı olanlardan ayırmak için “Türki-i iman” (inanmış Türk) demekteydi. Başka kaynaklarda ise Türklerin şaman geleneklerinden kopup İslamiyet’e geçmelerinden sonra Araplar tarafından Terk-i iman (imanını terk etmiş) yani eski şaman inançlarını terk etmelerinden dolayı bu ismin verildiği söylenir. [ Kaynak: Dr. Hikmet Kıvılcımlı]. Bu da süreç içinde Türkmen ve nihayet Türkmen’e çevrilmiştir. Oğuzlara “Türkmen” veya “Turcoman” denir. Son zamanlarda Türkmen teriminin, Müslüman Türk demektir. Fransız Türkolog Jean Deny görüşüne göre ise “men” kuvvet ekidir ve Türkmen “Türklerin de Türk’ü’,soyca Türk ya da soyu Türk ve öz be öz Türk” anlamına gelmektedir.

Modern Türkmenlerin tamamı, Orta Asya’nın büyük bir kesimini içine alan Batı Türkistan yöresindeki Oğuzların soyundan gelmektedirler. Oğuz kabileleri 7. yüzyılda Altay Dağlarından Sibirya stepleri üzerinden batıya hareket etmişler ve Güney Rusya ve İdil içlerine kadar girmişlerdi

 

Türkmen Dili

Türkmence, Ural Altay dil grubunun Altay kolunu oluşturan batı Türkçesinin bir versiyonudur. Türkmenistan’da yaşayan 6 milyondan fazla Türkmen ile Türkiye’nin genelindeki Anadolu Türkmenlerine Türk denir. İran’da 20 milyon Azeri Türkü ve Afganistan, Rusya, Azerbaycan, Balkanlar, Irak, Suriye gibi ülkelerde yaşayan yaklaşık 100 milyon Türkmen tarafından konuşulmaktadır

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın
Önceki
Tuba (Urenha) Koyballar

Tuba (Urenha) Koyballar

Urenha (Tuba) Türkleri Altay dağlarının doğu tarafında Uluğ-kem ve Kemcik

Sonraki
Sagay (Abakanlılar)

Sagay (Abakanlılar)

Türklerin eski anayurdu olan Altay dağları ve çerçevesi dünyanın en güzel ve

İlginizi çekebilir