Tonyukuk Anıtı 2.Taş

Orhun Kitabeleri-Tonyukuk Anıtı

İkinci Taş

Batı Yüzü

Metin

Tercüme

1 Tilig kelürti. Sabi antag: Yariş yazida on tümen sütirilti tir. Ol sabig esidip begler kop[un] [1] Haberci getirdiler. Sözü şöyle: Yarış ovasında yüz bin askertoplandı, der. O sözü işitip beyler bütün
2 yanalim arig ubuti yig tidi. Ben anca tir men, benBilge Tonyukuk: Altun Yışıg asa keltimiz. İrtiş ögüzüg [2] dönelim, temiz edepli olmak iyidir, dedi. Ben şöyle derim, benBilge Tonyukuk: Altun Yış’ı aşarak geldik. İrtiş nehrini
3 keçe keltimiz. Kelmisi alp tidi, tuymadi. TengriUmay iduk yir sub basa birti erinc. Neke tezer biz? [3] geçerek geldik. Geleni cesur, dedi, duymadı. Tanrı, Umayİlahe, mukaddes yer, su üzerine çöküverdi her halde. Niyekaçıyoruz?
4 Öküs tiyin neke korkur biz? Az tiyin ne basinalim?Tegelim tidim. Tegdimiz, yulidimiz. Ikinti kün [4] Çok diye niye korkuyoruz? Az diye ne kendimizi hor görelim?Hücum edelim, dedim. Hücum ettik, yağma ettik. İkinci gün
5 örtce kizip kelti. Süngüşdümüz. Bizinte iki ucisingarca artuk erti. TENGRİ yarlikaduk üçün öküs tiyin [5] ateş gibi kızıp geldi. Savaştık. Bizden, iki ucu, yarısı kadarfazla idi. TANRI lütfettiği için, çok diye
6 korkmadımız, süngüşdümüz. Tarduş sadra udiyaydimiz. Kaganin tutdumuz. Yabgusin sadin [6] korkmadık, savaştık. Tarduş sadina kadar kovalayıpdağıttık. Kaganını tuttuk. Yabgusunu, sadini
7 anda ölürti. Eligce er tutdumuz. On ok tün budununsayu itimiz. Ol sabig esidip On Ok begleri buduni kop [7] orda öldürdüler. Elli kadar er tuttuk. O aynı gece halkınahaber gönderdik. O sözü işitip On Ok beyleri, milleti hep
8 kelti, yükünti. Keligme beglerin budunin itip yigip,azca budun tezmis erti, On Ok süsin sületdim. [8] geldi, baş eğdi. Gelen beylerini, milletini tanzim edip, yiğipaz mikdarda millet kaçmıştı. On Ok ordusunu sevk ettim.
9 Biz yime süledimiz. Ani ert[t]imiz. Yincü ögüzügkece Tinsi Ogli aytigma bengilig Ek tagig ertü[rtüm] [9] Biz de Ordu sevk ettik. Ani’i geçtik. İnci nehrini geçerekTinsi Oğlu denilen mukaddes Ek dağını aşırdım.

Güney Yüzü

Metin

Tercüme

1 Temir Kapigka tegi irtimiz. Anda yandurtumuz. İnelKaganka [any ip … t saka?] Tezik Tokar [s… in …] [1] Demir Kapı’ya kadar eriştik. Ordan döndürdük. InelKagana korkup … Tezik, Tokar …
2 anda berüki Suk başlig Sogdak budun kop kelti, yükinti[ … ]. Türk budun Temir Kapigka Tinsi Ogli [2] ondan berideki Suk başlı Sogdak milleti hep geldi, başeğdi … TÜRK millerinin Demir Kapı’ya, Tinsi Oğlu,
3 Tinsi Ogli aytigma tagka tegmiş idi yok ermiş. Ol yirte benBilge Tonyukuk tegürtük üçün [3] Tinsi Oğlu denilen dağa ulaştığı hiç yokmuş. O yereben Bilge Tonyukuk ulaştırdığım için
4 sarig altun ürüng kümüş kiz kuduz egri tebi agi bungsuzkelürti. İltiriş Kagan bilgesin üçün [4] sarı altın, beyaz gümüş, kız kadın, eğri deve malzahmetsizce getirdi. İltiriş Kagan bilici olduğu için,
5 alpin üçü Tabgacka yiti yigirmi süng üsdi, Kitanyka yitisüngüşdi, Oguzka biş süngüşdi. Anda ayguci[si] [5] cesur olduğu için, Çin’e karşı on yedi defa savaştı,Kıtay’a karşı yedi defa savaştı, Oğuz’a karşı beş defasavaştı. Onlarda müşaviri
6 yime ben ök ertim, yagicisi yime ben ök ertim. İltirişKaganka TÜRK Bögü Kaganka TÜRK Bilge Kaganka. [6] yine bizzat ben idim, kumandanı bizzat ben idim. İltirişKagana, TÜRK Bögü Kaganına, TÜRK Bilge Kaganına

Doğu Yüzü

Metin

Tercüme

1 Kapgan kagan [yiti] otuz yaşka [ … anda erti].Kapgan Kagan olurti. Tün udimati, [1] Kapgan Kagan yirmi yedi yaşında … orda … idi.Kapgan kagan oturdu. Gece uyumadı,yitim ok.
2 küntüz olurmati. Kizil kanım tüküti kara terim yügürti isig kücüg birtim ök. Uzun yelmeg yime itim ok [2] gündüz oturmadı. Kızıl kanımı döktürerek, kara terimikoşturarak işi, gücü verdim hep. Uzun keşif kolunu yinegönderdim hep.
3 Arkuy kargug ulgartdim ok. Yanigma yagig kelürirertim. Kaganimin sü iltdimiz. TENGRİ yarlikazu [3] Siperi, nöbet yerini büyüttüm hep. Geri dönen düşmanıgetirirdim. Kaganımla ordu gönderdim. TANRI korusun,
4 bu TÜRK budun ara yaraklig yagig yeltürmedim,tögünlüg atig yügürtmedim. İltiriş Kagan kazganmasar [4] bu TÜRK milleti arasında silâhlı düşmanı koşturmadım,damgalı atı koşturmadım. İltiriş Kagan kazanmasa,
5 udu ben özüm kazganmasar, il yime budun yime yokerteci erti. Kazgantukin üçün udu özüm kazgandugum üçün [5] ve ben kendim kazanmasam, il de millet de yokolacaktı. Kazandığı için ve kendim kazandığım için
6 il yime il boldi, budun yime budun boldi. Özüm kariboldum, ulug boldum. Neng yirdeki kaganlig budunka [6] il de il oldu, millet de millet oldu. Kendim ihtiyar oldum,kocaldım. Her hangi bir yerdeki kaganlı millete
7 büntegi bar erser ne bungi bar erteci ermiş. [7] böylesi var olsa, ne sıkıntısı mevcut olacakmış?
8 Türk Bilge Kagan ilinge bititdim. Ben Bilge Tonyukuk. [8] Türk Bilge Kaganı ilinde yazdırdım. Ben BilgeTonyukuk.

Kuzey Yüzü

Metin

Tercüme

1 iltiriŞ Kagan kazganmasar, yok erti erser, ben özümBilge Tonyukuk kazganmasar, ben yok ertim erser [1] iltiriş Kagan kazanmasa, yok olsa idi, ben kendim, BilgeTonyukuk, kazanmasam, ben yok olsa idim,
2 Kapgan Kagan TÜRK Sir budun yirinte bod yime budunyime kişi yime idi yok erteci erti. [2] Kapgan Kaganın, TÜRK Sir milletinin yerinde boy da,millet de, insan da hep yok olacaktı.
3 Iltiris Kagan Bilge Tonyukuk kazganduk üçün KapganKagan TÜRK Sir budun yoriduki bu. [3] İltiriş Kagan, Bilge Tonyukuk kazandığı için KopganKaganın, TÜRK sir milletinin yürüdüğü bu
4 Türk Bilge Kagan TÜRK Sir budunug Oguz budunugigidü oturur. [4] TÜRK Bilge Kaganı TÜRK Sir milletini, Oğuz milletinibesleyip oturuyor.

 

 

Total
0
Shares
Bir cevap yazın
Önceki
Tonyukuk Anıtı 1.Taş

Tonyukuk Anıtı 1.Taş

TONYUKUK anıtı dört cepheli iki dikilitaş halindedir… Yazılar, diğer

Sonraki
Yenisey Yazıtları

Yenisey Yazıtları

Yenisey yazıtları, Güney Sibirya’da bugünkü Hakas ve Tuva Cumhuri­yetleri içinde

İlginizi çekebilir