Tarihte Türk Devletleri

Türklerin Tarih Sahnesinde Yer Alışları

M.Ö. 4000 -3000   Anav Kültürü

M.Ö. 3000 -2000  Afanasevo Kültürü
                             Kelteminar Kültürü
                             Sümerler
                             Kimmerler

M.Ö. 2000 -1000  Andronovo Kültürü
                             Etrüskler
                             Co Hanedanı
                             Karasuk Kültürü
                             Tagar ve Taştık Kültürü
                             Çin’de Devlet kuran çeşitli Türk Hanedanları

M.Ö. 500 – 0        İskit / Sakalar
                             Hunlar

M.S. 0 – 250         Alanlar

M.S. 250 – 500      Ak Hunları
                              Avrupa Hunları
                              Göktürkler

M.S. 500 – 750      Bulgarlar
                              Oğuzlar

M.S. 750 -1000       Avarlar
                               Uygurlar
                               Büyük Selçuklular
                               Karahanlılar

M.S. 1000 -1250     Kuman / Kıpçaklar
                               Peçenekler
                               Türkiye Selçukluları
                               Cengiz İmparatorluğu
                               Gazneliler
                               Harezmşahlar
                               Anadolu Beylikleri
                               Doğu Anadolu Beylikleri

M.S. 1250 -1500     Altınordu Hanlığı
                               Atabeylikler
                               Çağataylar
                               Osmanlılar
                               Hokand Hanlığı
                               Karakoyunlu
                               Özbek Hanlığı
                               Delhi Türk Sultanlığı

M.S. 1500 -1750      Timurlular
                                Akkoyunlu
                                Kaşgar Hanlığı
                                Safevi
                                Kazan Hanlığı
                                Astrahan Hanlığı
                                Sibir Hanlığı
                                Kırım Hanlıgı
                                Hive Hanlığı
                                Buhara Hanlığı
                                Babürlüler

M.S. 1750 -2000      Kazak Hanlığı
Kasım Hanlığı
Avşarlar
Kaçarlar
TÜRKİYE
Kazakistan
Kırgızistan
Azerbaycan
Türkmenistan
Özbekistan
Kuzey Kıbrıs
______________________________________________________________________________________________

Total
0
Shares
Comments 4
 1. Her ne kadar Alanların iran Kökenli olduklarına ve Osetlerin de ataları olduğu da ifade edilsede Alanlar Türk dillerde konuşan İskit-Sarmat kökenli göçebe halk olup M.Ö. dönemlerde bugünkü Kazakistan topraklarında yaşamaktaydılar.

  Miladi dönemin başlangıç yıllarında ise Alanların büyük bir bölümü Volga ırmağını geçerek Don ırmağı civarlarına, Kırım ve Kuzey Kafkasya topraklarına gelerek bu bölgelerde uzun yıllar hakimiyet kurmuşlardır.

  Alan adı yazılı kaynaklarda ilk defa M.S. 1. yy’da ortaya çıkar ve Çin kaynaklarına göre Alanlar dokuz Tiele-Türk boylarından biridir.

  Alanlar (Aslar) eski Türk yazıtlarında bir Türk boyu olarak Kırgızların yanında çok kez belirtilmiştir. Mahmut Kaşgarlı ‘Az keshe'(yani ‘Az kişi’) adlı ve şüphesiz Türk olan bir kavim hakkından bahseder. Arap tarihçisi El-Birûni’ye göre Alanların dili Harzemşahların ve Kumanların dillerine benzer. Alanların bir kısmı Kipçak (Karaçay-Balkarların ataları) ve diğer kısmı Oğuz (Azerbaycan Türklerinin ataları) durlar.

  Karaçay-Balkarlar kendilerine bugüne kadar Alan ile hitap ederler ve komşu halklar tarafından da aynı hitabı almaktadırlar.

 2. karamanoğulları beyliğinden bahsedilmiyor.Ve 93 harbinden bulgaristan göç eden macırların kökünün karamanoğullarına dayandığını düşünüyorum yanılıyormuyom acaba çünkü cem sultan vakkasında anadoludan balkanlara sürülen karamanoğlulları beyliği balkanlara dahıtılmış olarak biliyorum bu konuda bizleri aydınlatırsanız sevinirim.

 3. Bati Trakya 1913 ve Azerbaycan 1913 devletlerinide ekleyin lütfen.

  Rumeli Türkmeni

Bir cevap yazın
Önceki
Türklerde Yazı

Türklerde Yazı

Nereden geldiğimizi ve ne olduğumuzu anlamak yönünden kavramların ifade ettiği

Sonraki
Gizlenen Türk Piramitleri

Gizlenen Türk Piramitleri

Uygur bölgesinde bulunan, Mısır piramitlerinden yüzyıllarca önce yapılan ve

İlginizi çekebilir