Şaman ( Kam ) Nasıl Seçilir ve Görevleri Nelerdir?

Kök Tengri Şamanların belirlenmesinin başlıca iki yolu vardır: Şaman mesleğinin veraset yoluyla intikali ve içte kendiliğinden duyulan ‘Tanrısal çağrı yoluyla’ seçilme. Seçilme şekli ne olursa olsun,her Şaman ikili bir eğitimden geçtikten sonra Şaman olur, eğitim yani rüyalar ya da trans ve geleneksel eğitim yanı Şaman teknikleri, ruhların isim ve fonksiyonları, kabilenin mitolojisi gibi… Ruhların ve yaşlı Şaman ustalarının üstlendiği bu ikili eğitim bir inisiyasyondur. Şamanı sıradan bir insan olmaktan çıkaran, toplumun itibar ettiği bir kişi haline getiren bu inisiyasyon eğitimdir.

Ancak Şamanizm’de Şaman genellikle babadan oğul’a geçmek suretiyle din adamı olur. Şaman, mesleği ile ilgili bilgileri, yaşlı Şamandan ders almak suretiyle elde eder. Genellikle gelecekten haber vermek, büyü ve efsun yapmak, ruhlara kurban sunmak, ruhlarla temasa geçerek çözümü mümkün fakat zor olan işleri yapmak, Şamanların başlıca görevleridir. Ölünün ruhunu öbür dünyaya göndermek, av avlamakta şanssızlığı ortadan kaldırmak ve ağır hastalıkları tedavi etmek de, görevleri arasındadır. Şamanda genetik ve marazi bazı özelliklerin bulunduğu iddia edildiği gibi; ruhlar tarafından Şamanlığa davet edildiğine inanılan bu kimseye Sibirya kavimleri arasında korku ile karışık bir saygı gösterildiği de bilinir. Özel kabiliyetleri sayesinde tabiat üstü kuvvetlerle temas kurduğu kabul edildiğinden, ona, mensup olduğu boy veya oymağın koruyucusu gözüyle de bakılır. Nitekim, ilk Şamanın ortaya çıkışma dair efsanelerde, ruhlarla münasebette bulunduğuna inanılan Şamanın, üstün kabiliyetleri ve farklı bir yaratılışı bulunduğu kabul edilir.

Şamanlar genellikle zeki ve şair tabiatlı kimselerdir. Ayin sırasında yoğun bir vecd içinde kendinden geçip gök ve yer altı dünyalarında gördüğü garip varlıkları, acayip hadiseleri detaylarıyla anlatırlar, ayılınca da bir şey hatırlamazlar. Bir Şamanın gökteki iyi ruhlarla yer altındaki kötü ruhlara hakim olduğu ve onlarla ilişki kurduğuna inanılan toplumlar görüldüğü gibi, bu iki işin, ak ve kara denen iki ayrı Şaman tarafından üstlenildiği toplumlar da görülür.

Şaman olmak için eğer Tanrısal çağrı yolu yoksa belli başlı bir Şamanın neslinden olmak gerekir. Geçmiş ataların ruhundan biri Şaman olacak torununa musallat olur, onu Şaman olmaya zorlar. Bu duruma Altaylılar “Töz basıp yat” yani ruh basması derler. Şamanlar, Ata ruha musallat olan kişi Şamanlığı kabul etmezse delireceği gibi bir inanışa sahiptirler.

 

Şamanlar ( Kamlar ) Hangi Güçlere Sahiptir?

Şaman her şeyden önce, kendi özel yöntemiyle ulaştığı kendinden geçme yani vecd durumunda, ruhunun göklere yükselmek, yer altına inmek ve oralarda dolaşmak için bedeninden ayrıldığını hisseden bir aşkınlık yani trans ustasıdır. Bütün Şamanların derin sezgileri, geniş düş güçleri vardır. Derin bir coşkunluğa kapılarak kendinden geçer, bütün gökleri, yer altı dünyasını gezdiğine, ruhların yaşayışlarını gördüğüne, bütün gizli alemleri dolaştığına inanır. Şaman vecd sırasında ruhları egemenliği altına alarak, ölüler, doğa ruhları yani cinler, periler ve şeytanlarla ilişki kurar. Böylece ruhlar ve Tanrılar dünyasıyla doğrudan ve somut ilişkilere girişen Şaman, birçok ruha sahip olur. Çoğunlukla hayvan biçiminde düşünülen söz konusu ruhlar, Sibirya halklarında ve Altaylarda ayı, kurt, geyik, tavşan, çeşitli kuşlar; özellikle kartal, baykuş, karga suretinde görünebilirler. Ayrıca, büyük böcek, ağaç, toprak, ateş olarak da ortaya çıkabilirler. Şaman, gerektiğinde bütün yardımcı ruhları dünyanın dört bucağında bile olsalar çağırabilir. Bu çağrıyı davul veya tefini çalarak yapar.

 

Şamanların ( Kamların ) Görevleri Nelerdir?

Şamanların asıl görevleri iyi ve kötü ruhların dengesini sağlamaktır. Bunu da çeşitli büyüler yaparak sağlarlardı. Bu kendinden geçme, yani vecd durumları o kadar aşırı bir hale gelir ve izleyenleri o kadar korkuturdu ki, o an Şamanın ölüp yeniden dirildiğine inanılırdı. Şamanlar o ayin sırasında bedenlerinin parça parça edilerek yendiğini iddia ederlermiş ve buna çok inandıkları için de bu duruma “Şaman hastalığı” ya da “Mistik parçalanma” derlermiş.

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın
Önceki
Şamanların Giyim ve Kuşamları -1

Şamanların Giyim ve Kuşamları -1

Şaman giysisi Şaman için davuldan daha önemli bir şey varsa o da Şaman

Sonraki
Kam Duaları Nasıldır?

Kam Duaları Nasıldır?

Kök Tengri Kam dualarında çok şeylere temas edilir, Tanrılara, Tanrı tanınmış

İlginizi çekebilir