Sabirler

Sabirler, Sibirya’nın adını veren Türkler

Büyük Hunlara bağlı topluluklardan biri olan Sibirlerin ana yurtları Tanrı Dağlarının batısı ile İli nehri arasındaki bölgeydi. Sibir; “sapan, yol değiştiren, serbest, başıboş dolaşan” anlamlarına gelmektedir. Sabirlere ait ilk bilgiler 461-465 yılları arasında Batı Sibirya kavimleri arasında görülen göç olayı ile ilgilidir. Bu yıllarda doğudan gelen Avarların baskısı sonucu Sabirler yurtlarını terk ederek batıya yöneldiler. Altaylar ile Ural Dağları arasında yaşayan Ogur Türklerini göçe zorlayan Sabirler Tobol ve İşim dolaylarına yerleştiler.

Doğu Avrupa’da görülen Sabirler, 515 yılında Kafkasya ve Karadeniz’in kuzeyine yerleştiler. Hükümdarları Balak idaresinde önemli zaferler kazandılar. Bizans’a karşı Sasaniler ile anlaştılar. 516 yılında Kafkasları aşarak Anadolu’ya geldiler. Kayseri, Ankara ve Konya dolaylarına kadar ilerlediler. Sabirlerin sahip olduğu askeri güç ve savaş taktikleri Bizans kayıtlarına geçmiştir. Bizanslı Prokopios bu konuda şu notları düşmüş:

“Sabirler, insan hafızasının hatırlayabildiği zamandan beri ne İranlılardan ne Romalılardan hiç kimsenin düşünemediği makinelere sahiptirler. Öyle ki her iki devlette mühendis eksik olmamış ve her devirde surları dövmek için makineler yapılmıştır ama şimdiye kadar böyle bir buluş ne ortaya konmuş ne de onlar gibi kullanılabilmiştir. Bu, şüphesiz insan dehasının bir eseridir.”

Balak Handan sonra yerine eşi Boğarık Hatun geçti. Savaşçılığı ve idareciliği ile Bizans kayıtlarına girmiş Boğarık Hatun, 100 bin kişilik Sibir ordusuna komuta ediyordu. Sibirler bazen, Bizans bazen de Sasanilerin tarafını tutarak girdikleri savaşlar sebebiyle giderek eski gücünü kaybettiler.

Sabirler, 557 yılında Avarların baskısı sonucunda kuzeye çekildiler. Bu sırada Göktürk hakimiyetini kabul ederek, Göktürklerin batı kanadını oluşturdular. 576 yılında Güney Kafkasya’daki hakimiyeti Bizanslılara kaptırdılar.

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın
Önceki
Selahattin Eyyubi Türk mü Kürt mü?

Selahattin Eyyubi Türk mü Kürt mü?

Sabırla okumanızı tavsiye ettiğimiz güzel bir yazı… “Tarihçilerin

Sonraki
Kartal ve Çift Başlıklı Kartal Tamgası

Kartal ve Çift Başlıklı Kartal Tamgası

Türklerde Kartal ve Çift Başlıklı Kartal Tamgası Türklerde “Kartal tamga”sının

İlginizi çekebilir