Kıbrıs Adanın Tarihi Adı ALAŞ ‘ya dır.

Bu ad, Kazak, Kırgız, Tatarca da ülke, ulus anlamını verir; Teleutlarda, büyücünün tılsımlı sözüdür. Orta Asya Türk tarihinde bir ALAŞ HAN vardır, (6/12) yüz yıllar arasında ALTI ALAŞ devletini kurmuştur; Bunun öteki adı;

DEŞT-KIPÇAK’tır: Urartu – İskit Konfederasyonu. (K.Mirşan)… Kazaklar 1917 ihtilalinden sonra

ALAŞ ORDA devletini kurmuşlar Sovyetler 1919’da bu devlete son vermişlerdir. (Hasan Oraltay, ALAŞ, Türkistan Türklerinin Milli İstiklal parolası Türkeli y. 1973)

Kıbrıs’ın ilk adı ALAŞ’YA, ALAŞ ülkesi demektir; Bu adı, ”1956 Gallimard baskılı, İncil Cilt I’in, Ancien Testament (Ahd-i atık) ‘in 31.nci sahifesinde okuruz.

Kıbrıs’a, ALAŞYA adını verenler, adaya İ.Ö.1400’de ayak basmışlardır. (H. Oraltay).

Yunan tarihçileri adanın tarihi sahipleri olduklarını iddia etmek için, Yunan öncesinde adaya ilk ayak basanların İ.Ö.56 tarihinde MİNOEN’ler olduğunu hasır altı ederler (G.Ville, Petit Larousse 1996)

Tarihte adaya ilk ayak basanlar, Yunanlı arkeolog, Lefkoşa müzesi müdürü  P. Dikaos’un bilimsel araştırmalarına göre:

İ.Ö.6.000’de Anadolu’dan gelenlerdir.(P. Demargne, Naissance de l’Art Grec,Gallimard, 1964 Paris).
P. Demarge devam eder: Kıbrıs der, Kökenini, Orta Asya’dan (yani Türkistan’dan) alan Anadolu Kültürünün devamı olduğunu gösterir.

Araştırmacı Haluk Berkmen Paris’ten gönderdiği mektupta E. Doblhoffer’in Voices of Stons adlı kitabın 231’inci sahifesinde:

“Kıbrıs dilinin ne Yunanca, ne Semitik ve ne de Mısırca olduğu (yani olmadığı) anlaşılmıştır diye yazar… Kıbrıs alfabesinin Yunanca olduğu iddiasına rağmen, bu alfabeyle hiç bir Yunanca metin çözülememiştir.

Ayni kitabın 236.ncı sahifesinde verilen Kıbrıs alfabesinde harf zannedilen şekiller, damgadırlar ve bunlardan 25’i doğrudan Ön-Türkçedirler.

Buraya kadar verdiğimiz bilgiler Kıbrısın köken kültürünün Ön-Türk olduğunu ispatlamaktadırlar. İş bununla da kalmıyor:

Yunanlılar, Afroditin Yunan Mitolojisine ait olduğuna tüm dünyayı inandırmışlar ve kendine özgü bir kültürle tarihi ayak basamamış olan Batı, kökenini Yunan kültüründe bulduğu için Afroditin Yunanlı olduğunu, göz göre göre kabul etmiştir.

İşin bilimsel yönü şudur: Aşk tanrıçası, Afrodit değil, KIBRISLI AMATHİOS’tur .

Bu adın Yunanca anlamı verilememektedir… Her ne kadar çok sayıda yakıştırmalar ileri sürülüyorsa da;

Ortada  AM+ATA+OS vardır. İki harften oluşan ilk hece, SEVGİ demektir. Latince ve İtalyancada AMARE; sevmek, AMORE aşk kelimelerin kökünü oluşturur; Etrüskler tarafından İtalya’ya götürülmüşlerdir.

ATA, anlamını söylemenin gereği yok… OS ise YÜCE demektir. Sonuçta ortaya,

YÜCE SEVGİ ATASI çıkar… Yunancaya uydurmak için ATA’nın son (A) sı kaldırılmış yerine (Hİ) konmuştur.

Demek ki, Büyük Fransız araştırmacı Pierre Demargne ve Lefkoşa Müze müdürü Dikaios’un Anadolu ve Orta Asya kökenden söz etmesi doğrudur.

Şimdilik bu kadar diyeceğiz; Daha, üzerinde durulacak olan RUM kavramı ve HRİSTİYAN ORTODOKS kültürü vardır.

 width=
Kıbrıs Abecesinde ki Ön Türk harfler

 

 

 

 

 

 

 

Kıbrıs Alfabesindeki 25 Ön-Türkçe Damga

Halûk Tarcan
Bilimsel Araştırmacı (Centre National de la Recherche Scientifique-Paris)

Total
0
Shares
Bir cevap yazın
Önceki
Küçük Yabgu

Küçük Yabgu

Dünyadaki hiçbir millet, Türkler kadar hürriyetlerine düşkün değildir

Sonraki
Kurt Motifinin Türk Menşe ve Efsanelerdeki Anlamı

Kurt Motifinin Türk Menşe ve Efsanelerdeki Anlamı

Halk bilim bağlamında Türk diline Batı’dan alınan, dilde pelesenk olurcasına

İlginizi çekebilir