İsrail Devletinin Kökeni Türk Devletimidir

Tarihte Hazar Türk devletini hepimiz biliriz. Bu devletin Musevi dinini kabul ettiğini de biliriz. Ne oldu bu Musevi Türklere?

Tarihi kayıtlardan baktığımızda kısaca;

Hazar İmparatorluğu ya da Hazar Devleti. 5 ve 10’uncu yüzyıllar arasında Karadeniz’in Kuzey kıyıları, Kiev’e kadarki bugünkü Ukrayna toprakları, Hazar Denizinin Kuzey ve Kuzeybatısını kaplayan geniş topraklarda hüküm sürmüş olan bir Türk Devletidir.

Hazarlar din olarak Museviliği benimsemişlerdir.

Hazar askerleri Sibir Türklerinin ve bazı Göktürk boylarının devamı olan Hazarlar, Göktürk birliği döneminde Göktürklerin Batı kanadını oluşturmaktaydı.

Göktürklerin yıkılmasından sonra bağımsızlaştı. 7. yy ile 10. yy arasında Hazar denizi ile Karadenizin kuzeyinde egemenlik kurdular.

Hazar Kağanlığı halkının bir kısmı batıdaki Bulgarların etkisiyle Hıristiyanlığı, bir kısmı güneydeki ülkelerin etkisiyle Müslümanlık ve Museviliği benimsediler.

Yöneticiler ise Musevi dinindeydi. Musevilik resmi din haline geldi.

Hz. Osman’ın başında bulunduğu Araplarla ve Sasanilerle savaş yaptılar. Doğudan gelen Peçenekler sebebiyle zayıfladı. Rus Knezliği tarafından yıkıldı.

Evet dağılan Hazar Türkleri yani Musevi Türkler göç ettiler. Birçoğu Doğu Avrupa’ya gitti. Burada yine Musevi olarak yaşadılar. Eğer Türk kimliklerini kaybetmemiş olsa idiler herhalde haberimiz olur idi.

Zaten Avrupa’da Yahudilerin bu kadar çok olması da başka şekilde açıklanamaz.

Hatta Hazar Türklerinin Museviliği kabul ettiği tarihte de Yahudilerin nüfusunda korkunç bir artış meydana gelmiştir.

Hazar Türklerinin neden Museviliği kabul ettiği konusu çok tartışmalıdır.

Bir görüşe göre Hıristiyanlığı devlet işinde kullanan Doğu Roma (Bizans) ve yine Müslümanlığı devlet işinde kullan Arap devleti arasında belki de kendi kimliklerini kaybetmemek ve de diğer iki gücün dini hakimiyetine girmemek için seçmiş olabilirler. Hatta bu iki semavi dinde olduğu gibi ilahi gücü devlet işinde kullanmış olabilirler.
Zaten Museviliğin de bütün gereklerini yerine getirdiklerini düşünmek mümkün değildir.

Aslında Museviliğin asıl sahibi olan İbraniler ile Türkler başka ırklara mensuptur.

Tevrat’a göre Türkler Yafet’in soyundan, İbraniler ise Sam’ın soyundan gelmektedir.

Şu an dünya Yahudiliğinin %92’sinin sonradan Musevi olan Hazar Türklerinin oluşturduğunu Katolikliğe dönen Yahudi Benjamin Harrison Freedman bunu ilk kez Orta Doğu ve Doğu Avrupa sorunları konusunda ABD Pentagon’da dile getirmiştir.

Hatta şunu da düşünmek gerekecek…. Eintstein ve Marks da Hazar Türk Yahudilerinden ve nice böyle isim de saydığımızda belki de dünyanın başına bela olan Siyonizm’in patronu da belli oluyor.

Burada bir başka saptama yapmalıyız.

Türkiye’de Sabataistler hangi soydan geliyor?

Onlar 500 yıl önce İspanya ve Portekiz’den göç eden Sefarad Yahudiler idi.

Bu durumda Hazar Türk Yahudileriyle ilgisi yok, yani Sam’ın soyundan gelen gerçek İsrailoğullarından olurlar.

İsrail devletini kuranlar ise Hazar Türk Yahudileri ekseriyetteler.

Hatta çok ezici bir üstünlükle İsrail devletine hakimler.

Hatta Freedman’a göre ABD başta olmak üzere birçok devlette üst düzeyde olan Yahudilerin de Hazar Türk Yahudilerin soyundan olduğunu düşününce şaşmamak elde değil.

Total
0
Shares
Comments 8
 1. Türkler ve yahudiler arasında bir bağ kurmak ne denli doğrudur bilemiyorum, osmanlı’ya geldiği gün Türklere ermeni, grek gibi yabancılarla bir olup savaş açan, onlarla birlikte islamcı, müslüman, ümmetçi görünerek yönetimden, savunmaya sızıp Türkleri katliamlarla, göçlerle, baskılarla tasfiye edip eğitimden ekonomiye ne varsa katleden bir toplum bu böylesi savları baştan reddedip yok sayabilsek iyi olur. Ayrıca ticaretten grek, ermeni gibi yabancılarla olsun paralı askerleriyle gerçekleştirdikleri savaşlardan elde ettikleri yağmalar sonucu olsun kazandıkları zenginliği adımızı kirleterek kazanmışlardır. günümüzde akp adlı kürd adı altında yaşayan yahudilerin partisinin işid adlı kürd adı altında yaşayan yahudilerin ikinci israili için çalışan, ötekileri topraklarından edip tarihi ortadan kaldıran örgüte bizim adımızı kullanarak destek sağlayıp dış destekle de propaganda yapıyorlar. Ülkemizde gerçekleştirdikleri operasyonlara Ergenekon adını seçmelerinin nedeni de sanırım bize bir mesaj vermek olsa gerek. Gezegende ki varlığımızı silmek niyetindeler korkarım.

  tarihi değiştirip bizlere karşı olumsuz yazarak (osmanlı’da paralı askerleriyle yedikleri pislikleri, arapların izlanda da ki yağmalarını üzerimize yıkarak, grek gibi acem gibi Türklerin genetiğini mahvetmiş toplumlara kara derili olmalarının nedenini biz olarak göstererek vb..) Türkleri hedef gösterdiklerinden ve elbette ülkenin yönetimini yıllardan beridir ABD gibi ülkeleri kullanarak yayıp uyuşturdukları islamla, ümmetçilikle kandırdıkları toplumun tepesine musallat olan menderesten akp’ye (hiç birisi Türk değildir) ellerinde tuttuklarından ülkenin kolayca suç işlenip (içeriden yetmiyormuş gibi dışarından da suçlu ithal ediyorlar) çıkılabileceği uygun ekonomik, yasal koşulları yarattıkları da unutulmamalı.

  https://yahuditehlikesi.wordpress.com/2015/01/26/1068/

  islam denilen şeyden kurtulmak zorundayız. elin adamı islamcılığın, müslümanlığın, ümmetçiliğin ardında kendisini, amaçlarını saklayıp aşağılıkça saldırıyor.

 2. Kızılderilililer Türk mü?şeklinde bir çalışma ekleyebilir misiniz?

 3. Prof. Dr. Arthur Coastler ve Prof. Dr. Abraham Poliak da yukarıdaki görüşleri savunan Yahudilerdir. Editörün görüşlerini savunan yazarlardır.

 4. Yazıyı ilk okuduğumda israil’in yahudiliğin propagandasını yapıldığını düşünmüştüm. İlk israil oğulları görünüş olarak Türklerden farklıdır. Şu anda İsrail devletinde yaşayanların Hazar Türkü olduğuna eminim, ne kadar olduğu konusunda bir bilgim yok. Türkiyede yaşayan yahudilerinde kendilerini İsrail oğlu olarak niteleseler de özünde hazar Türküdür. Bu durumu kabul edenler var mıdır? Güzel efendimiz Hz. Muhammed (sav) Yahudiliğe karşı görüşleride bellidir. Dikkatli olmak lazım! BTT’araştırmama vesile olduğu için teşekkür ederim. Yanlışlarım olabilir tarihçi değilim. Saygılar.

 5. Ben bu görüşe katılıyorum.Bir yerde Türk varsa korkacaksın.Zeki ve pratik insanlar bunun yanında Hazardakiler zengindi de durum böyle olunca zengin akıllı yahudilerin Türk olduğunu varsaymamak aptallık olur.İsrailoğulları kaynaklarda bahsedilene göre öyle akıllı bir kavim değil.Hz. Musa biraz ayrılır hemen ineğe taparlar böyle bir kavim ama şuanki yahudilere bak aynı değil kesinlikle.

 6. Hakan kardeş esenlikler dileriz, söz konusu yazıda asla bir Yahudi propagandası içinde değiliz olamayız da, bizim amacımız sadece bugün Yahudi diye bildiğimiz topluluğun kökenlerinin Hazar İmparatorluğuna dayandığını göstermektir. Burada Hazarların da Türk oldukları su götürmezdir bunun aksini kim söyleyebilir. Biz Türklüğün haricinde bir şeyin propagandasını yapmayız siz rahat olun.

  Tekrar esenlikler dileriz.

 7. Esenlikler,
  Bu, dünyayı sinsice bir ticaret ile ölümüne sömürme gayesindeki yahudilerin yüzde 90’ını, aslında tarih boyunca savaşçı ve özü sözü mert olarak tanınmış Türklerin oluşturduğunu nasıl iddia edebilirsiniz? Üstelik yazı boyunca belirttiğiniz tek kaynak Freedman adında paragöz bir siyonistin sözleri, buradan hayatı boyunca neler ile meşgul olduğunu araştırabilirsiniz: http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_H._Freedman
  Nihal Atsız’ın yahudiler hakkındaki araştırma ve yazıları gayet erişilebilirken israil’i Türk çıkardığınız için sizi kutlarım. Yazınızda yahudi propagandası yapmadığınıza dair ikna olmak istiyorum çünkü keyifle takip ettiğim bir ağeliniz var.

Bir cevap yazın
Önceki
Eski Türklerde İlim

Eski Türklerde İlim

ORTA ASYA VE GÖÇLER KÂZIM MİRŞAN, DÜNYA TARİHİ’ni ORTA ASYA ile, ORTA ASYA

Sonraki
Türk Dünyasının Bilinçli Silinmiş Geçmişi

Türk Dünyasının Bilinçli Silinmiş Geçmişi

1

İlginizi çekebilir