Ege hiç bir zaman ” Greek ” olmamıştır ?

Grek adı, Ön-Türkçedir. (  İ.Ö.530 / 493 ) tarihinde yaşamış olan ÖN(g) RE-BİNg)  abaşı’nın taşa vurdurttuğu TÜRK BÏL tarihinin 12’nci bölümünde ÖK-ËRİG/ÜN UŞ-OK UŞIN, YÜRE KELTİ …yazar.

Bu “Bağımsız krallığın, egemen-ordu egemenliği isyan etti (yüre kelti) (KM) demektir.

ÖK-ËRİG/ÜN UŞ-OK UŞIN, Batı merkezli tarihçiler tarafından MASSAGET krallığı diye bilinmektedir.

ÖK-ËRİK, bağımsız krallık demektir; sıkışarak Grig sonra da GREK olmuştur.

Bunlar Üst Asya’da Kızıl Macalık yöresinden, soğuktan kaçarak İÇÜY-ÖK’e, yani bugünkü Yunanistan’a yerleşmişlerdir (KM).

İÇÜY-ÖK, aynı tarihin 17’nci sahifesinde okunmaktadır.(KM) Etrüsklerin akrabaları PELASG’lardan Makedonya, Tesalya, ve Midilli’ye yerleşenler bu geniş yöreye PELASGONİA adını vermişlerdir

Yunan yarım adasından Tesalya’ya kadar olan alana PELASGİA demişlerdir.( G.Thomson/C.Üster, Tarih öncesi Ege I-s.337)

Atina’yı çeviren duvarların sıfatı PELASGİKON ( Pélasgique ) idi ( G.Ville-Luvr müzesi direktörlerinden ) ATTİKA’lılar,EGE ADALARINDA yaşayanlar, buraların ilk halkı olduklarını ve ANTİK PELASG’lardan geldiklerini iddia ederler. (P.Faure, Ulysse Le Crétois, Fayard 1980)

AEGEUS, dik bir yardan denize düşüp boğulmuş da onun anısına bu düştüğü denize AEGEUS, yani EGE adı verilmiş…İMİŞ…

Ön-Türkçe su örtüsü, akar su demek olan ÖGİZ, Batı Merkezli tarihçilerin kalemlerinde ya da gırtlaklarında AEGEUS’a dönüşmüştür.

Daha yazacak o kadar çok bilgi ve bulgu vardır ki, Yunan tarihini yeniden nakletmem gerecek !..

Bu kısa yazıyı İZMİR’le bitirelim. Bu kentimizin tarihsel adı ZÜMRAN’dır. Bu ad SYMİRNA şekline sokularak Yunan şehri yapılmış, biz de onu Türkçeleştirerek İZMİR yapmışız.

Artık APA USUZ’un EFESOS’a dönüştüğünden İstanbul’da, tarihteki ilk devletin Bizans olmayıp OY-URUM ATIN olduğundan, İstanbul adının ise, STİN POLİN olmayıp ASTAN-BOLIQ olduğundan,Troya’da TURCİLERİN varlığından (M. Korfmann) Troya’nın bir adının da WİLUŞA yani, UW-İL UŞ/A, “Kutsal halk egemenliği”, ya da “kutsal egemenlık halkı” demek olduğundan, Girit’e Pelasgların TEKTAMOS (Toktamış), TOKTAMIŞ yönetiminde yerleştiklerinden ( P.Fure ) sözetmeyeceğiz.

Bu makaleyi Yunanlıların EGE’de müzmin hale gelmiş olan 12 mil hırçınlıklarından çok, tarihçilerimizin bu gerçeklerden haberleri olup olmadığını öğrenmek için yazdık.

Halûk Tarcan
Bilimsel Araştırmacı
(CNRS-Paris)

Total
0
Shares
Bir cevap yazın
Önceki
Kür Şad ( Chie-Shih-Shuai )

Kür Şad ( Chie-Shih-Shuai )

Kür Şad ( Chie-Shih-Shuai ) İhtilali, Çin ve Türk ArşivlerindenÇinliler Türkleri

Sonraki
Truvalılar Türkmüydü ?

Truvalılar Türkmüydü ?

Bu konuda fikir yürütebilmek için, kökeni kati olarak bir türlü saptanamamış

İlginizi çekebilir