Bugut Yazıtı

Moğolistan Halk Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan eski Türk bengü taşlarından biri de Bugut yazıtıdır. Adını Arhangay Aymag’ın Bayn Tsagaan Gol (Kutsal Beyaz Göl) bölgesindeki Bugut dağından alan yazıt, bu dağın yaklaşık 10 km doğusundaki geniş ovaya inşa edilmiş I. Köktürk Kağanlığı dönemine ait anıt mezar külliyesindeki Türk kültür ve medeniyet eserlerinden biridir. Tarihî olayların anlatıldığı biyografik ve didaktik bir eser olma özelliğini taşıyan Bugut yazıtı, hem içerik hem de şekil açısından sonraki yıllarda vücuda getirilen Türk bengü taşlarına da örnek teşkil etmiştir. Bugut yazıtı ve bu yazıta ait kaplumbağa kaide, bugün Çeçerleg Müzesi’nin bahçesindeki açık alanda sergilenmektedir

Bugut kelimesi, ” buku / bugu (geyik)” kavram işareti ile /+t/ çokluk ekinin kaynaşmasından oluşmakta ve “geyikler” anlamına gelmektedir. Bugut anıt mezar külliyesinin yaklaşık 10 km batısında bulunan dağlarda hem geçmişte hem de bugün geyiklerin yaşıyor olması ve geyiğin tarihin hemen her döneminde Türk boyları arasında “ana”, “bolluk”, “bereket”, “servet”, ”devlet”, “ebediyet” ve “mutluluk” sembolü olarak kabul edilip kutsal sayılması, bu dağlara (dolayısıyla da yazıta) “Bugut” adının verilmesine vesile olmuştur. Bugu(t) kelimesinin ayrıca Tuul (Tola) ırmağının kuzeyinde yaşayan bir Türk boyunun adı olarak kullanıldığı da bilinmektedir.

Yard. Doç. Dr. Cengiz Alyılmaz

Total
0
Shares
Comments 2
  1. Esenlikler, yayınlama tarihimiz 09.01.2014, ödevinizde kolaylıklar dileriz.

  2. Merhaba, ben bu yazınızı bir ödevimde kaynak olarak göstermek istiyorum da bu yazıyı yayınladığınız tarihi öğrenebilir miyim acaba?

Bir cevap yazın
Önceki
Tagar Kültürü (MÖ 700 – 100)

Tagar Kültürü (MÖ 700 – 100)

Orta Asya’nın eski toplumları özgün coğrafi konumlarından dolayı Avrasya

Sonraki
Mustafa Kemal Atatürk’ün Antropoloji Çalışmaları

Mustafa Kemal Atatürk’ün Antropoloji Çalışmaları

Atatürk milli mücadelenin hemen ardından çok köklü yenileşme hareketlerine

İlginizi çekebilir