Balkarlar

Kuzey Kafkasya’daki Kabartay-Balkar Özerk Cumhuriyetinde yaşayan Türk boyu. Taulular (Dağlılar) veya Malkarlar diye de tanınırlar.

Balkarların menşei hakkında, değişik görüşler vardır. Bazı araştırmacılar, Balkar adının Bulgar’dan kaynaklandığını ileri sürmektedirler. Ekseri araştırmacılara göre ise uzun müddet göçebe bir hayat süren ve Karaçaylılarla birlikte yaşayan Balkarlar, adlarının, Kırım’dan göç ettikleri sırada kendilerine önderlik eden “Malkar” adında bir beyden geldiğine inanırlar. Menşelerinin, Hazar Türklerine dayandığını ileri sürenler de vardır. Bunlara göre Balkarlar, 10 ve 11. yüzyıllara kadar bağımsız yaşamış, daha sonra Ruslar veya Osetler tarafından Kafkasya’ya sürülmüşlerdir.

Balkarlar, Altınordu ve Kırım hanlıklarının hakimiyeti altında kaldıktan sonra, 15. yüzyıl sonlarında, Kırım Hanlığıyla birlikte Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine girdiler. Balkarlar arasında, giderek İslamiyet yayıldı. Uzun müddet Osmanlı himayesinde huzur ve güven içinde yaşayan Balkarlar, 1827 senesinde Rus hakimiyetine girdiler.

1917 Ekim devriminden sonra, Karaçaylılarla birlikte Kuzey Kafkasya Bağımsız Cumhuriyeti içinde yer aldılar. Kızılordu, 1921’de bu devlete son verince Balkarlar, Kabartay Bölgesine, Karaçaylar ise Karaçay-Çerkez Özerk Bölgesine yerleştirildiler. İkinci Dünya Savaşı sırasında Balkarlar ve Karaçaylılar birleşerek Sovyet hükümetine karşı çete savaşları başlattılar. Savaş sonrasında, Almanlarla işbirliği yaptıkları için, Orta Asya’ya ve Sibirya’ya sürüldüler. Yaşadıkları bölge olan Balkariye de, Gürcistan Sovyet Cumhuriyetine katıldı. 1957 senesinde çıkartılan bir kanunla, Balkarların büyük bir kısmı, Orta Asya’dan geri getirildiler. Kabartay Balkar Özerk Cumhuriyetine yerleştirildiler. Nüfusları 66.000 civarında olan Balkarlar, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin dağılışından beri, yeni sistem içinde hayatlarını sürdürmektedirler.

Balkarlar, Malkar til (Malkar dili) ve Tau til (Dağlı dili) olarak adlandırdıkları, Kıpçakça kökenli bir dil konuşurlar. Balkarcanın, dilbilgisi bakımından Karaçayca ile ortak özellikleri vardır. 1926 senesine kadar İslam harflerini kullanan Balkarlar, daha sonra Latin alfabesini ve 1940’ta da Kiril alfabesini benimsediler. Gelişmiş bir yazılı edebiyatları olmamasına rağmen, zengin bir sözlü edebiyatları vardır.

Aleut Harita
Aleut Harita

 

 

 

 

 

 

 

Total
0
Shares
Comments 1
  1. Güzel bir yazı, yazanın ellerine sağlık.
    İçerikle ilgili birkaç notum olacaktır:
    – Balkarlar Büyük Bulgar İmparatorluğunun dağılmasından sonra Kuzey Kafkasya’da kalan boyudur, bir diğer boyu göç ederek şuan ki Bulgaristan’ın bulunduğu bölgeye kadar ilerledi.
    – Balkarların sürgün edilmesi kesinlikle herhangi bir Almanya işbirliğine veya o dönemki hükümete karşı hazırlanan komplolar sebebiyle olmamıştır. 2. Dünya Savaşının sonlarına doğru Stalin’in Türkiye’ye karşı cephe açmak gibi bir niyeti vardı ve bu cepheyi Kafkasya’dan açacaktı, dolayısıyla Kafkasya’da o zamanlarda yaşamakta olan Türk boylarını ve çoğu Müslüman halkı o bölgeden sürdü.

    Tekrardan paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederim.

Bir cevap yazın
Önceki
Oğuzlar

Oğuzlar

Bugün; Türkiye, Balkanlar, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan’da yaşayan

Sonraki
Zengiler

Zengiler

Zengiler Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın kumandanı, Aksungur’un

İlginizi çekebilir